IMO skal bane vejen for autonome skibe
14-05-2018 13:00

Startskuddet til IMO’s arbejde med autonome skibe lyder onsdag den 16. maj, hvor en række lande mødes i den maritime søsikkerhedskomité (MSC 99) under FN’s Søfartsorganisation, IMO.

Foto af Tucos fjernbetjente skib

​I et globalt erhverv som søfarten er der behov for fælles internationale regler for at understøtte autonom skibsfart. Det budskab stod meget klart, efter Søfartsstyrelsen holdt en konference i København i december 2017.

Derfor har det været et klart mål for Søfartsstyrelsen, at IMO tager stafetten op. Det sker nu, og medlemslandene skal blandt andet se på, hvordan autonome teknologier og digitalisering om bord på skibe understøttes af det internationale regelsæt.

Andreas Nordseth, direktør i Søfartsstyrelsen:
”De første projekter med autonome skibe er blevet søsat, og vi har godkendt de første testområder i Danmark. Udviklingen går altså rigtig stærkt. Det er afgørende, at vi får den internationale regulering med på forkant, og derfor er det vigtigt, at IMO i denne uge begynder kortlægning af, hvad der skal ske med reguleringen.”

Ud over fastlæggelse af rammerne for det videre arbejde med autonome skibe, skal søsikkerhedskomitéen også drøfte sejladssikkerhed i Arktis og Antarktis. Og der er også et emne af særlig dansk interesse – nemlig de ændrede skibsruter i Kattegat og Skagerrak, som skal godkendes af IMO for at kunne træde i kraft.

Søfartsstyrelsen forhandler om autonomi og søsikkerhed i øvrigt i London fra 16. maj til 26. maj. Du kan følge med på LinkedIn og Twitter ved at følge styrelsen.

 Kontakt

Kontakt

 
  
72 19 60 00