Information om Søfartsstyrelsens opgavevaretagelse under en eventuel lockout
28-03-2018 13:00

I forbindelse med en evt. konflikt vil Søfartsstyrelsen ikke kunne varetage alle styrelsens nuværende opgaver. Her kan du læse, hvilke opgaver vi løser under lockouten.

​​​Søfartsstyrelsen er omfattet af den lockout, der kan blive en realitet den 28. april, hvis der ikke opnås enighed om et resultat mellem Finansministeriet og de faglige organisationer i Forligsinstitutionen.

Langt de fleste af Søfartsstyrelsens arbejdsopgaver vil ikke blive udført under en eventuel lockout. Det drejer sig blandt andet om generel besvarelse af henvendelser, herunder mails, til styrelsens medarbejdere på tværs af opgaveområder.

I kombination med, at også Statens Administration og Moderniseringsstyrelsen vil være omfattet af en eventuel lockout, vil Søfartsstyrelsen desuden ikke være i stand til at betale fakturaer og foretage opkrævninger. Betalingsfrister samt øvrige frister til Søfartsstyrelsen vil derfor som udgangspunkt blive suspenderet/forlænget i konfliktperioden.

Styrelsens digitale selvbetjeningsløsninger vil i udgangspunktet være tilgængelige. Ved eventuelle fejl og nedbrud vil det dog tage længere tid end normalt at få systemerne tilbage i almindelig drift.

Et begrænset antal medarbejdere i styrelsen, der udfører samfundskritiske opgaver, er fritaget fra en eventuel lockout. Det betyder, at Søfartsstyrelsen under en lockout blandt andet vil kunne løse følgende opgaver:

  • Udsende navigationsadvarsler samt sørge for drift af hhv. afmærkning i de danske farvande og navigationssystemer, herunder opretholdelse af beredskab til evt. fejlretning af afmærkningen.
  • Varetage hastesager i forhold til henholdsvis udstedelse af kaldesignalsbeviser til handelsskibe samt udstedelse af beviser til søfarende (dog ikke til fritidssejlere).
  • Opretholde et beredskab, så der kan ageres over for skibe, som udgør en risiko for sikkerhed, sundhed eller miljø, og så der fortsat sikres kontrol ved alvorlige ulykker og hændelser. Nødvendige myndighedscertificeringer vil endvidere blive opretholdt.
  • I Skibsregistret vil der være nødbemanding i Valby og i Korsør. Det vil kun være muligt at få foretaget meget hastende registreringer af væsentlig økonomisk betydning for anmelder. Anmodning om registrering skal begrundes og sendes til: srg@dma.dk. Anmelder kan forvente svar på, om registrering kan ske. Der vil ikke være mulighed for telefonisk betjening.​​

 Relateret indhold

 Kontakt

Kontakt

Direktionen
Jakob Ejlers, Vicedirektør
+ 45 72 19 62 10