International musketered om håndhævelse af nye svovlregler
03-07-2014 14:00

Gennem en fælles ”musketered” blev en række nordeuropæiske lande tidligere i denne uge i København enige om at indgå et samarbejde med henblik på at effektivisere kontrollen med skibes svovludledning.

​​​​Baggrunden for mødet var de nye og skærpede svovlkrav, der træder i kraft 1. januar 2015. Reglerne betyder, at skibene fremover skal anvende brændstof med lavt svovlindhold i de såkaldte SECA-områder. Da dette brændstof er betydeligt dyrere end almindeligt brændstof, vil der være et stort økonomisk incitament til at omgå reglerne.

Repræsentanter fra en række nordvesteuropæiske lande blev enige om at iværksætte og udvikle konkrete initiativer med henblik på at sikre en effektiv kontrol af overholdelsen af de nye regler. Ambitionen er at etablere en "best practice", der kan udbredes til andre europæiske lande. Samarbejdet skal ses som et supplement til det formelle kontrolsamarbejde i EU og Paris MoU.

Blandt de initiativer, der blev opnået enighed om på mødet, kan nævnes:
• Gennemførelse af en regional kontrol- og informationskampagne med særligt fokus på svovlregler.
• Udveksling af information mellem landene om mulige overtrædelser med henblik på opfølgning.
• Udveksling af erfaringer med anvendelse af nye prøvetagningsmetoder og overvågningsteknologi.
• Tættere politisk koordinering af svovlrelaterede spørgsmål i regionale og internationale fora.

 Kontakt

Kontakt

 
 
72 19 60 00