Internationale standarder for sejlads med offshore-teknikere er et skridt nærmere
25-11-2016 16:00

Fredag tog IMO’s søsikkerhedskomité (MSC) et vigtigt spadestik i arbejdet for at skabe internationale standarder for sejlads med offshore-teknikere fx til brug for arbejdet med offshore-vind.

​Konkret vedtog komiteen en midlertidig international anbefaling om sikker sejlads af offshore teknikere. Desuden blev komiteen enige om en definition af sådanne teknikere – såkaldt ”Industrial Personnel” – hvilket blandt andet omfatter vindmølleteknikere. Den nye anbefaling foreslår bl.a. at medlemslandene opstiller minimumskrav til teknikernes sikkerhedstræningsniveau samt krav om sundhedsbevis.

Som opfølgning på dagens beslutning blev man i IMO også enig om en videre langsigtet proces for at få udarbejdet en egentlig fælles international sikkerhedsstandard inden 2024.

Per Sønderstrup, kontorchef i Søfartsstyrelsen:
”Det er et vigtigt skridt i forhold til at få skabt internationale standarder for offshore industrien og dermed lige konkurrencevilkår også i fx Nordsøen. Samtidig er det en anerkendelse af at der er et behov for fælles sikkerhedstræningsstander indenfor offshore. Mange vindemølleteknikere har i dag sikkerhedstræning pga. industristandarder, men definitionen er et afgørende skridt for udarbejdelsen af en harmoniseret, international sikkerhedsstandard for offshoreskibe. Definitionen tager højde for denne type skibes særlige operationsmønstre og risikoprofil.”

Offshoreskibe transporterer fx vindmølleteknikere.

 Kontakt

Kontakt

Maritim regulering og jura
Per Sønderstrup, Kontorchef
+45 72 19 61 69