Internationalt fokus på protektionisme
11-09-2017 18:00

Consultative Shipping Group (CSG) holder i denne uge møde i forbindeles med London International Shipping Week (LISW) og vil i den forbindelse stille skarpt på udfordringerne på de globale shippingmarkeder.

​Søfartsstyrelsens direktør Andreas Nordseth har siden 2009 været formand for gruppen, og Søfartsstyrelsen har sekretariatsfunktionen.  CSG består af 18 lande i Europa, Asien samt Canada, der alle tilslutter sig de samme værdier og principper om åben og uhindret adgang til de internationale søfartsmarkeder.

CSG vil på sit møde mandag og tirsdag bl.a. drøfte frihandel, barrierer, markedsadgang for shipping samt udformning og implementering af international miljø- og klimaregulering for shipping. Gruppens fokus er gennemgående at drøfte, hvordan der kan sikres lige konkurrencevilkår for international kvalitetsskibsfart.
 
Andreas Nordseth, formand for CSG:
"Jeg ser meget frem til årets møde i CSG. Der er mange udfordringer og muligheder, herunder en oplevelse af stigende protektionisme. Vi skal bl.a. drøfte, hvad der kan gøres for at forsøge at imødegå sådanne tendenser."

Fakta om CSG

Consultative Shipping Group (CSG) blev dannet i 1960'erne som en uformel gruppe til at forfølge fælles skibsfartspolitiske interesser – herunder hovedsageligt forholdet til de amerikanske myndigheder. På trods af den uformelle organisering kan CSG dog tage formel handling i form af demarcher. En demarch er en henvendelse fremsat ad diplomatisk vej, og denne kan være enten skriftlig eller mundtlig. Gruppen mødes årligt, og hvert andet år mødes gruppen med repræsentanter fra de amerikanske myndigheder. ​

 Kontakt

Kontakt

 
  
72 19 60 00