Lovforslag om maritim planlægning er sendt i offentlig høring i dag
26-11-2015 18:00

Lovforslaget skal danne afsæt for en havplanlov, som skal fremme økonomisk vækst og udvikling af havarealer. Søfartsstyrelsen skal stå for arbejdet.

Lovforslaget om maritim planlægning, som skal ligge klar i 2021, udstikker retningslinjerne for udarbejdelsen af en helhedsorienteret havplan for Danmarks havareal. Det forventes, at lovforslaget fremsættes i første halvdel af 2016.

Havplanlægningen skal sikre en mere hensigtsmæssig udnyttelse af hele havrummet og fremme samarbejde og sammenhæng mellem havets mange interessenter og anvendelsesformer såsom fiskeri, råstofindvinding, natur, skibsfart, havmøller og miljø. Forslaget skal dermed bidrage til at forbedre rammebetingelserne for de maritime erhverv.

Det bliver Søfartsstyrelsen, der skal stå for arbejdet med den nye havplanlov.

Lovforslaget kan ses på den offentlige høringsportal:
Forslag til lov om maritim planlægning (havplanloven)

 Kontakt

Kontakt

Direktionssekretariatet
Mia Schultze, Fuldmægtig
+45 72 19 61 09