Maritim sikkerhed og ren skibsfart i fokus
29-05-2017 13:00

Søfartsstyrelsen vil sætte maritim sikkerhed og ren skibsfart i Østersøregionen på dagsordenen, når politiske beslutningstagere, erhvervsrepræsentanter samt flagskibsprojekter mødes i Bruxelles for at drøfte fremtidige prioriteter inden for disse områder.

​Seminaret med titlen “The Future of Maritime Safety & Security and Clean Shipping in the Baltic Sea Region” afholdes i Bruxelles den 30. maj. Her vil Søfartsstyrelsen, sammen med den finske transportsikkerhedsstyrelse (Trafi), sætte fokus på maritim sikkerhed og ren skibsfart i Østersøregionen og maritime udviklingsprojekter sammen med EU's politiske beslutningstagere, repræsentanter for de maritime erhverv og andre interessenter.

EU-støttede projekter stimulerer innovation, vækst og beskæftigelse

Søfartsstyrelsen er koordinator for policy-området for ren skibsfart (PA Ship) og er ligeledes – sammen med Finlands transportsikkerhedsstyrelse – koordinator for policy-området for maritim sikkerhed (PA Safe) under EU's Østersøstrategi. I denne egenskab bestræber Søfartsstyrelsen sig på at sikre, at resultaterne fra EU-støttede udviklingsprojekter bidrager til vækst og beskæftigelse i søfartserhvervet i Østersøregionen. Søfartsstyrelsen vil bruge resultaterne fra seminaret til at få indarbejdet et stærkere erhvervsfokus i PA Safe og PA Ship.

Seminaret vil byde på en paneldebat, hvor fire medlemmer af Europa-Parlamentet (MEP'er) præsenterer deres synspunkter på de vigtigste fremtidige prioriteter inden for maritim sikkerhed og ren skibsfart i Østersøregionen, og på hvorledes PA Ship og PA Safe kan og bør bidrage til innovation, vækst og beskæftigelse i Østersøregionen.

Seminaret skal også øge bevidstheden om policy-områdernes flagskibsprojekter og resultaterne af dem. Flagskibsprojekterne præsenteres på seminaret, så deltagerne kan give deres feedback til, hvordan disse resultater kan bruges til at styrke den maritime sektor i Østersøregionen i fremtiden.

Fakta om EU-strategien for Østersøregionen (EUSBSR)

EU's Østersøstrategi blev vedtaget af Europarådet i oktober 2009 og er Europas første makro-regionale strategi. Strategien har til hensigt at styrke samarbejde og handlinger inden for Østersøregionen med henblik på at imødegå de vigtigste udfordringer gennem samarbejde og fremme en velbalanceret udvikling i området. Strategien er inddelt i adskillige policy-områder, herunder PA Safe og PA Ship.

 Kontakt

Kontakt

Maritim erhvervs- og vækstpolitik
Ditte Folke Kikkert Henriksen, Fuldmægtig
+45 72 19 62 26