Maritim sikkerhed og vækst i Arktis
10-10-2016 10:00

2.000 repræsentanter for regeringer, erhvervsliv, forskning og civilsamfund samlet til Arctic Circle i Reykjavik.

2.000 repræsentanter for regeringer, erhvervsliv, forskning og civilsamfund samlet til Arctic Circle i Reykjavik.

”Sikkerhed til søs er en forudsætning for vækst i Arktis, hvor shipping er vitalt for – og ofte den eneste – infrastruktur,” udtalte Andreas Nordseth.

Søfartsstyrelsen arrangerede  en event for Det Blå Danmark , hvor direktør Andreas Nordseth talte om maritim vækst og sikkerhed i Arktis sammen med minister for infrastruktur i Grønlands Selvstyre Knud Kristiansen, direktør i Rederiforeningen Anne Steffensen, og chefen for 1. eskadre og repræsentant for Arktisk Kommando, kommandør Lars Henrik Hansen.

”Vi skal løse udfordringer ved at samarbejde internationalt, som vi f.eks. har gjort med IMO’s polarkode. Fremover bliver det vigtigt at  skabe en holistisk tilgang til ocean governance, hvor vi samtænker vores brug af havet f.eks. shipping, fiskeri, minedrift og turisme med miljøbeskyttelse," siger Andreas Nordseth.

Polarkoden træder i kraft den 1. januar 2017 og indfører et internationalt regelsæt for skibe, der sejler til polare områder. Med koden stilles der globale krav til skibes konstruktion og udstyr, miljøbeskyttelse, sejladsplanlægning og besætningskompetencer.

 Kontakt

Kontakt

Maritim regulering og jura
Henriette Bytoft Flügge, Kontorchef
+45 72 19 61 36