Maritimt dialogmøde mellem Danmark og Kina
13-06-2017 19:00

Søfartsstyrelsen og det kinesiske Bureau of Water Transport afholdte i dag maritimt dialogmøde.

Søfartsstyrelsen og Bureau of Water Transport under det kinesiske transportministerium drøftede både samarbejde mellem landene på søfartsområdet og udfordringer for maritim transport generelt.

Skibsfarten er udfordret på de internationale shippingmarkeder. Samtidig giver ny teknologi og Kinas Silkevejsinitiativ nye muligheder for samarbejde.

"Det er meget positivt, at Kina og Danmark mødes regelmæssigt for at udveksle synspunkter, ideer og erfaringer om maritime anliggender”, siger Søfartsstyrelsens direktør Andreas Nordseth og tilføjer ”Kinesiske og danske rederivirksomheder er blandt verdens største transportører til søs, og vi har som søfartsnationer mange fælles interesser".

Andre aktuelle emner for den internationale skibsfart blev også drøftet, heriblandt regulering af skibsfartens CO2-udledninger.

Mangeårige stærke relationer inden for søfartsindustrien

Allerede i 1974 underskrev den daværende kinesiske leder Deng Xiaoping og statsminister Poul Hartling den første aftale om maritim transport mellem Danmark og Kina.

Siden 2010 er der blevet afholdt regelmæssige dialogmøder, hvor der udveksles viden og erfaringer på søfartsområdet.

En mulighed for at vise Det Blå Danmark frem

Besøget fra den kinesiske delegation løber over to dage og giver også mulighed for at vise et udsnit af Det Blå Danmark frem. Søfartsstyrelsen og den kinesiske delegation sejler i morgen ud fra Nordre Toldbod for at opleve den hastige udvikling af Nordhavnen. Herefter går turen til DFDS’ terminaler med besøg på Oslobåden. Det kinesiske besøg afsluttes med et besøg i BIMCO’s hovedkvarter i Bagsværd.

 Kontakt

Kontakt

Maritim erhvervs- og vækstpolitik
Sophie Ødgaard Nielsen, Fuldmægtig
+45 72 19 61 90