Miljø og klima for skibsfarten til forhandling i IMO
24-10-2016 12:00

Hvordan kan skibsfarten bidrage til Parisaftalens målsætninger om reduktion af de globale drivhusgasudledninger? Det og andre vigtige emner for sektoren er på programmet, når IMO’s miljøbeskyttelseskomité (MEPC) har møde i London i denne uge.

​​​​Klimaet er i fokus under det ugelange møde i London. Søfartsstyrelsen er med i drøftelserne, som kan få konsekvenser for bl.a. skibenes reduktion af drivhusgasudledninger.

Mødet i London er aktuelt set i lyset af Parisaftalens snarlige ikrafttrædelse, og drøftelserne baner vejen for, hvordan skibsfarten fremover skal bidrage til at reducere de globale CO2-udledninger, hvorfor de er væsentlige for fremtidens skibsfart.

Peter Mikael Ostenfeld, chefkonsulent i Søfartsstyrelsen

”Skibsfarten har allerede vedtaget regler, der skal sikre, at ny skibe skal være energieffektive. Det er vigtigt, at MEPC kan blive enige om en køreplan for fastsættelse af skibsfartens andel af den langsigtede globale reduktionsindsats”.

Obligatorisk dataindsamling

En aftale om obligatorisk indsamling af data om skibes brændstofforbrug forventes vedtaget på mødet i London, ligesom drøftelser om den løbende forbedring af skibes energieffektivitet også er på dagsordenen i London denne uge.

Peter Mikael Ostenfeld, chefkonsulent i Søfartsstyrelsen:

”Opgørelse af skibes brændstofforbrug er vigtigt for at kunne opgøre skibsfartens CO2-udledninger og dermed vurdere sektorens reduktionsmuligheder. Dataindsamlingen udgør derfor en vigtig del af grundlaget for at kunne opstille ambitiøse mål for sektorens udledninger”.

 Kontakt

Kontakt

Maritim regulering og jura
Maritim regulering og jura
+45 72 19 60 00