Moderne og mere fleksible rammer for fritidssejlerprøver
04-01-2017 13:00

Nu kan fritidssejlerorganisationer afholde prøver og udstede beviser til fritidssejlere.

Søfartsstyrelsen giver nu organisationer inden for fritidssejlads mulighed for at blive godkendt til at afholde prøver og udstede beviser, ligesom de vil kunne bemyndige censorer til fritidssejlerprøver.

På baggrund af en ny bekendtgørelse skabes bedre mulighed for dialog mellem de klubber, aftenskoler, kursusudbydere og sejlerskoler, som forbereder folk til prøver, og de godkendte udbydere, som står for selve prøveaflæggelse.

Per Sønderstrup, kontorchef i Søfartsstyrelsen:
”Den nye model er mere tidssvarende og styrker fritidssejlerprøverne uden at sænke niveauet. Vi ændrer reglerne for prøveafholdelse, så reglerne bliver mere fleksible, og rammerne samtidig bliver bedre."

De godkendte organisationer vil have mulighed for at justere målene for de forskellige prøver, så de stemmer overens med de erfaringer de gør sig med klubber, aften- og sejlerskoler og hos andre kursusudbydere.

Per Sønderstrup:
”Denne model er med til at sikre et højt niveau, for de sejlere, som får udstedt et fritidssejlerbevis. Jeg ser frem til at gå i dialog med fritidssejlerne om indfasning af den nye model."

Der ændres ikke på, at alle fortsat kan uddanne og forberede fritidssejlere til at gå til prøveaflæggelse for opnåelse af et fritidssejlerbevis.

Søfartsstyrelsen vil nu gå i tæt dialog med sejlerne om de nye regler, så de fritidssejlere som ønsker at aflægge prøve hos sejlerskoler og kursusudbydere påvirkes mindst muligt.

Søfartsstyrelsen vil også bl.a. via vores hjemmeside vejlede og hjælpe de organisationer, som er interesserede i at ansøge Søfartsstyrelsen om godkendelse.

 Kontakt

Kontakt

Maritim regulering og jura
Per Sønderstrup, Kontorchef
+45 72 19 61 69