Myndigheder styrker kontrol med skibes udledning af svovl
04-01-2016 10:00

Miljøstyrelsen og Søfartsstyrelsen offentliggør i dag en handlingsplan for 2016, der skal styrke håndhævelsen af reglerne for skibes udledning af svovl i både Danmark og SECA-landene.

Ny handlingsplan bygger på erfaringer
Handlingsplanen skal videreføre de erfaringer, som myndighederne har opnået i 2015 med overvågning fra luften og kontrol i havne. Til det formål vil der blive behov for at indsamle data fra forskellige kilder, så alle SECA-landes myndigheder kan optimere håndhævelsen – og det betyder, at der skal gøres endnu mere ud af det internationale samarbejde i EU, IMO samt i de netværk, der er opbygget mellem SECA-landene.

Handlingsplanen indeholder også initiativer, der har fokus på udvikling af ny teknologi til overvågning, fokus på brændstofleverandører og fokus på at fremme investeringer i teknologi, der sætter skibene i stand til at efterleve svovlkravene

Planen er udarbejdet af Miljøstyrelsen og Søfartsstyrelsen i tæt dialog med Danmarks Rederiforening.
"Vi har draget en masse erfaringer af at implementere den første handlingsplan fra 2014. Med den nye plan for 2016 ønsker vi at udbygge samarbejdet mellem danske myndigheder og styrke vores internationale samarbejde yderligere – også i forhold til fremtidens globale svovlgrænse", siger direktør i Søfartsstyrelsen, Andreas Nordseth.

Flere danske initiativer for nedsættelse af svovlindhold
 Med den første handlingsplan fra 2014 iværksatte Miljøstyrelsen og Søfartsstyrelsen en række initiativer. Bl.a. er antallet af kontroller af svovlindholdet i skibes brændstof fordoblet i Danmark, og der gennemføres overvågning fra luften i dansk farvand med såkaldte ’sniffere’. Den indsats bliver altså nu bakket op af den nye handlingsplan.

"Indtil nu har overvågningen vist, at kun meget få skibe overtræder reglerne. Det er positivt. Men der er fortsat behov for en effektiv kontrol og håndhævelse i både Danmark og i de andre SECA-lande. Med den styrkede indsats kan vi sikre en fair konkurrencesituation for de lovlydige rederier og samtidig begrænse den skadelig forurening fra skibene", siger vicedirektør i Miljøstyrelsen Michel Schilling.

Håndhævelse af regler er vigtig for både miljøet og skibsfarten
Både erhvervet, miljøorganisationer og myndighederne har i 2015 haft fokus på, at håndhævelse af reglerne er vigtigt for både miljøet og dansk skibsfart. Der er nemlig betydelige økonomiske og dermed konkurrencemæssige fordele for rederier, hvis de undlader at følge reglerne og dermed ikke bærer de ekstra omkostninger ved at udlede mindre svovl.
"Vi er meget tilfredse med de danske myndigheders indsats og bakker fuldt op om det vedvarende og stærke fokus på håndhævelse af svovlkravene. Det gælder ikke mindst den internationale indsats, fordi effektiv håndhævelse bliver endnu mere central, når svovlkravene også skærpes på globalt plan i 2020 eller senest 2025", siger administrerende direktør i Danmarks Rederiforening Anne H. Steffensen.

Se handlingsplanen for 2016 her

 Kontakt

Kontakt

Direktionssekretariatet
Peter Krog-Meyer, Kontorchef
+45 72 19 61 02