Nu bliver det lettere at være skibsfører i Europa
08-05-2015 14:00

Fra 1. juni 2015 lettes de administrative byrder for det maritime erhverv i Danmark og resten af Europa ved indførelsen af et nyt elektronisk rapporteringssystem.

​​"National Single Window".
Det er navnet på det nye elektroniske system, som fra 1. juni i år med ét gør indberetningsreglerne for skibsfarten meget mere enkle.

Én fælles national platform afskaffer den gentagne rapportering af enslydende informationer, som hidtil har været nødvendig. De nye regler betyder, at skibsføreren eller dennes repræsentant kan nøjes med at indberette maritime informationer til myndigheder i det EU-land, de anløber, ét sted.

Samtidig skabes der større klarhed om, hvad, hvor og hvordan maritime indberetninger skal foretages i de enkelte medlemslande.

De indberettede oplysninger lagres på en national database, hvorfra de berørte myndigheder selv kan hente- eller få adgang til dem. Tilsvarende kan informationer herfra - efter anmodning - stilles til rådighed for myndighederne i de øvrige EU-lande.​

​Tidligere skulle anløbende skibe foretage en række individuelle indberetninger. 

Det var eksempelvis havneanløb, ombordværende personer, farligt gods, meddelelse om affald og rester m.v. til myndighederne i det land, de skulle anløbe.

Indberetningerne, der typisk indeholdt en række fælles oplysninger, skulle ske i et særligt format til hver enkelt myndighed.

Der​​ blev anvendt forskellige kommunikationsmidler fra telefax over e-mails til elektroniske rapporteringsplatforme.

Møder om det nye system
I Danmark er indberetningssystemet i sine sidste faser.
I begyndelsen af maj vil den nye rapporteringsplatform blive præsenteret på møder i Øst- og Vestdanmark.
Det forventes, at det maritime erhverv og myndighederne vil få adgang til at benytte systemet ultimo maj, med henblik på anvendelse fra 1. juni 2015.

 Kontakt

Kontakt

Maritim regulering og jura
Steen Møller Nielsen, Chefkonsulent
+45 72 19 63 76