Ny strategi for cyber- og informationssikkerhed for søfartssektoren
10-01-2019 12:00

Som led i regeringens nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed, har Erhvervsministeriet blandt andet lanceret en sektorstrategi for søfarten. Den indeholder initiativer, der skal styrke IT-sikkerheden og forebygge cybertrusler for sektoren.

Grafik som illustration

​Målsætningen med strategien er, at sikkerheden om bord på danske skibe samt i danske farvande ikke kompromitteres, som følge af cyberangreb.

Ansvaret for cyber- og informationssikkerhed i søfartssektoren ligger hos Søfartsstyrelsen og omfatter sejladssikkerheden i danske farvande samt sikkerheden om bord i danske skibe, herunder skibssystemer og software til skibets drift, fremdrivning og navigation.

Derudover omfattes tjenester som trafikovervågning, advarsler og information til skibsfarten samt andre systemer med sammenhæng til skibets sikre sejlads.

Til at håndtere opgaven med at implementere strategien har Søfartsstyrelsen etableret Søfartens cyber- og informationssikkerhedsenhed.

Strategiens initiativer er:

 1. Etablering af Søfartens cyber- og informationssikkerhedsenhed
 2. EU- og International lovgivning
 3. Udvekslingspunkt mellem søfartssektorens aktører og Center  fra  Cybersikkerhed  (CFCS)
 4. Indstationering af søfartsmedarbejder hos Center  fra  Cybersikkerhed  (CFCS)
 5. Øget awareness niveau gennem samarbejde og vidensdeling i søfartssektoren
 6. Konkrete målsætninger og brugervenlige anbefalinger til søfartssektorens aktører
 7. It-sikkerhedskultur og Awareness
 8. Fokusering på standardiserede processer i relation til cyber- og Informationssikkerhedsledelse
 9. Sikre et vedvarende og robust cyber- og informationssikkerhedsberedskab i søfartssektoren
 10. Fælles beredskabs- og varslingsplan til håndtering af It-sikkerhedshændelser
 11. Planlægning og gennemførelse af fælles cyber-og informationssikkerhedsøvelser

 Kontakt

Kontakt

 
  
72 19 60 00