Ny udgave af Dansk Fyrliste er udkommet
24-01-2019 16:00

Dansk Fyrliste 2018 giver dig et komplet overblik over fyrene omkring Danmark, Færøerne og Grønland. 2018-udgaven erstatter den tidligere fyrliste fra 2015.

Billede af et fyr

​Fyr er stadig et vigtigt navigations hjælpemiddel på de danske kyster og havene. Fyr leder skibe på rette vej, og kan yderligere fungere som back-up, hvis elektroniske signaler svigter. 

Danske fyr findes i mange forskellige varianter og designs, og du kan læse om dem alle i den opdaterede nautiske publikation ”Dansk Fyrliste 2018”. 

Listen indeholder beskrivelser af 2.195 fyr, hvilket er 21 færre end i forrige udgave fra 2015. Man kan f.eks. læse at Nakkehoved Fyr, har fået udskiftet det orange-gule glødepære-lys til et mere blåligt LED-lys, Agger Færgeleje er blevet renoveret, og der er etableret nye lede- og molefyr. På Sjællands Rev er der opført en ny fyrkonstruktion på fundamentet af den gamle.

Der er 2.195 fyr i havene omkring Danmark, Færøerne og Grønland fordelt således:

Danmark: 1.969 
Færøerne: 84
Grønland: 142 

Mere end bare fyr
Foruden de nævnte fyr indeholder Dansk Fyrliste også oversigter over racon, AIS-afmærkning samt DGPS-referencestationer. De sejlende bruger hovedsageligt fyrlisten til sejladsplanlægning og navigation sammen med andre maritime publikationer. 

Danmark er som kyststat forpligtet til at holde fyrlisten opdateret i overensstemmelse med IMOs konventioner.