Nye MLC-regler vedtaget – søfarende bliver bedre beskyttet
13-06-2014 14:00

FN’s Internationale Arbejdsorganisation (ILO) har på årskonference med overvældende flertal vedtaget nye regler om beskyttelse af efterladte og arbejdsskadede søfarende.

​​​​De nye regler skal bl.a. sikre finansiel sikkerhed, når den søfarende efterlades i fremmede havne uden økonomiske muligheder for hjemrejse eller bliver syg f.eks. som følge af en arbejdsulykke. 61 lande har nu ratificeret MLC, og dermed udbygges beskyttelsen af den søfarende. ILO's succeshistorie med at skabe et tidssvarende instrument for de søfarendes rettigheder bekræftes hermed.

Den Særlige MLC-trepartskomité udformede de nye regler i april i år. Hermed blev den særlige revisionsproces, som er indført i MLC, afprøvet. Nu udestår en periode på 2 år og 6 måneder, før reglerne træder i kraft. De lande, der som Danmark har ratificeret MLC, bliver så bundet af reglerne, medmindre 40 % af de ratificerende lande skriftligt afviser de nye regler. Et sådant resultat er næppe sandsynligt med den opbakning, der nu er givet til reglerne både fra arbejdstager- og arbejdsgiversiden samt fra regeringerne. Kun en enkelt delegeret ud af de 470, som stemte, stemte imod.

De søfarende og deres familier kan derfor se frem til en bedre beskyttelse på verdensplan af bl.a. løntilgodehavender i tilfælde af rederens konkurs, betalt hjemrejse og dækning af erstatninger ved arbejdsskader. Dette skal ske gennem forsikring eller andre lignende ordninger. En beskyttelse de søfarende i stor omfang allerede har på danske skibe, men som langt fra er en selvfølge i andre lande.

 Kontakt

Kontakt

 
 
72 19 60 00