Nye regler skal forebygge cyberangreb i søfarten
31-01-2019 15:00

Som led i regeringens sektorstrategi for cybersikkerhed for søfartssektoren udsender Søfartsstyrelsen nu nye regler, der vil styrke cybersikkerheden på skibe.

​Danske skibe skal beskyttes mod cyberangreb. Det formål er centralt, når Søfartsstyrelsen nu udsteder en ny bekendtgørelse om sikkerhed i net- og informationssystemer af betydning for skibes sikkerhed og deres sejlads.

En del af ny sektorstrategi

Erhvervsministeriet har netop lanceret en ny sektorstrategi for søfarten som led i den nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed.

Målsætningen med strategien er, at sikkerheden om bord på danske skibe og i danske farvande ikke kompromitteres som følge af cyberangreb. Med bekendtgørelsen er Søfartsstyrelsen i fuld gang med at gennemføre strategiens målsætninger og de tilhørende initiativer i sektorstrategien. 

Gennemfører NIS-direktivet på søfartsområdet

Bekendtgørelsen gennemfører EU’s NIS- direktiv på søfartsområdet, som trådte i kraft sidste år. Med bekendtgørelsen kommer der bl.a. sikkerhedskrav samt et krav om rapportering af alvorlige cyberhændelser til Søfartsstyrelsen og Center for Cybersikkerhed på platformen virk.dk.

Samtidig præciserer de nye sikkerhedskrav for skibe og rederier, hvordan cybersikkerhed skal indtænkes i de allerede gældende EU og internationale krav fra FN’s Søsikkerhedsorganisation (den internationale kode for sikker skibsdrift (ISM).

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2019 og fastsætter krav til udbydere af sikkerhedskritiske maritime tjenester, rederier og skibe om at beskytte sårbare IT–systemer mod cyberangreb af hensyn til skibes sikkerhed og deres sejlads.

 Kontakt

Kontakt

 
  
72 19 60 00