Nye tal: Det Blå Danmark står fortsat stærkt
14-09-2017 16:00

Det Blå Danmark er Danmarks største eksporterhverv og står således for knap en fjerdedel af den samlede danske eksport. Samlet er der knap 100.000 personer beskæftiget i Det Blå Danmark.

Foto af forsiden af rapporten Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark 2017

​En ny rapport, som Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har udarbejdet for Søfartsstyrelsen, viser, at Det Blå Danmark fortsat står stærkt.

Rapporten viser bl.a., at Det Blå Danmark eksporterer for 250 mia. kr. om året – det svarer til 22,4 procent af den samlede eksport.

Set ud fra en produktivitetsvinkel er det især brancherne skibsfart og udstyr, som er i en positiv udvikling. Begge brancher blev hårdt ramt af krisen i 2009, men har de senere år genvundet det tabte og har oplevet en årlig produktivitetsvækst på hhv. 2,5 og 7,8 procent, hvilket er væsentligt over produktivitetsvæksten i den samlede danske økonomi på 1,4 procent årligt.

Uddannelsesniveauet stiger

Antallet af indirekte beskæftigede i Det Blå Danmark har været stigende de senere år, mens antallet af direkte beskæftigede har været svagt vigende. Direkte er knap 60.000 personer beskæftiget i Det Blå Danmark, og inklusiv indirekte beskæftigelse i andre brancher er godt 94.000 personer beskæftiget i Det Blå Danmark.

Desuden viser rapporten, at uddannelsesniveauet er stigende i Det Blå Danmark. Siden 2006 har der været en gradvis stigning i uddannelsesniveauet. Eksempelvis er antallet af personer med lange videregående uddannelser gået frem med 41 procent siden 2006. Faglærte og ufaglærte er stadig de største uddannelsesgrupperinger i Det Blå Danmark. De står for knap 2/3 af beskæftigelsen i Det Blå Danmark.

Se rapporten "Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark 2017" på Søfartsstyrelsens hjemmeside.​​

 Kontakt

Kontakt

 
  
72 19 60 00