Nye træningskrav til søfarende i polarområder
25-02-2014 11:00

I FN’s søfartsorganisation, IMO, er landene netop blevet enige om træningskravene til søfarende, som sejler i Arktis. IMO følger dermed fortsat planen for at færdiggøre Polarkoden, der skal højne sejladssikkerheden i de polare egne

​​​​​IMO tog vigtige skridt for at færdiggøre Polarkoden på det første møde i uddannelsesunderkomitéen (HTW). Der foreligger nu et udkast til specifikke træningskrav for søfarende, som sejler i polarområder. Kravene vil blive indskrevet i selve Polarkoden.

De nye krav vil betyde, at skibsførere og navigatører skal have særlig træning for at navigere skibe i is, mens maskinmestre og den øvrige besætning skal have træning i, hvordan de skal handle i krisesituationer som fx redning. Derudover vil der blive stillet mere omfattende træningskrav til alle søfarende, der sejler på tank- og passagerskibe, når de sejler i is.

Andre særligt interessante emner på mødet var:
  • Uddannelses- og træningskrav til søfarende som sejler på skibe fremdrevet af LNG
  • Lettelse af administrative byrder (anvendelse af GISIS)
  • Beviser i maritim sikring
  • IMO Model Courses
  • Sikkerhedstræning på passagerskibe
I referatet​ kan du læse mere om mødet i IMO’s uddannelsesunderkomité (Human element, Training and Watchkeeping, HTW).

 Kontakt

Kontakt

 
 
72 19 60 00