Nye udbydere af prøver til fritidssejlere
05-09-2017 14:00

Søfartsstyrelsen godkender i øjeblikket udbydere til at afholde prøver og udstede beviser til fritidssejlere.

Godkendelsen sker efter nye regler, der trådte i kraft tidligere på året, som giver mulighed for, at organisationer med fagområde inden for fritidssejlads kan udbyde fritidssejlerprøver. For 2017 drejer det sig dog kun om speedbåds- og duelighedsprøver.

De første godkendte udbydere, Dansk Fritidssejler Union og Dansk Sejlunion, er allerede i fuld gang, så de kan udstede de første beviser til fritidssejlere. Begge udbydere kan kontaktes for yderligere oplysninger.

Hvis du er fritidssejler, skal du gøre som du plejer. Du kan stadig modtage undervisning ved en klub, aften- og sejlerskole og lignende samt aflægge de forskellige prøver som hidtil for at få udstedt speedbåds-og duelighedsbevis.

Tidligere var det Søfartsstyrelsens bemyndigede censorer og tilsynsførende, der fulgte niveauet ved prøveaflæggelsen, men nu er det de godkendte udbydere, der vil forestå prøveafviklingen med deres egne censorkorps samt føre tilsyn med afholdelse af prøverne. Udbyderne har mulighed for at justere målene for de forskellige prøver, så de stemmer overens med de erfaringer, de gør sig med klubber, aften- og sejlerskoler og lignende.

Rasmus Høy Thomsen, kontorchef:
"Den nye tilgang er med til at sætte rammerne for, at fritidssejlerne får et optimalt udgangspunkt for en god sejleroplevelse med prøvekrav, som har en høj kvalitet, og som kan følge udviklingen på området."

Søfartsstyrelsen vil føre tilsyn med de godkendte udbydere for at sikre, at de lever op til betingelserne for at være godkendt.

Der findes en liste over udbydere på Søfartsstyrelsens hjemmeside, som løbende vil blive opdateret.

Du kan læse mere om beviser til fritidssejlere her, hvor du bl.a. også kan undersøge, om din båd kræver speedbådsbevis.

Nye udbydere på flere områder i 2018

Fra 1. januar 2018 bliver det muligt at blive godkendt til at afholde prøver og udstede beviser for duelighed i motorpasning for fritidssejlere, bevis som yachtskipper af 3. og 1. grad og Short Range-certifikater (VHF).

 Kontakt

Kontakt

Søfarende og certifikater
Søfarende og certifikater
+45 72 19 60 00