Nye vigtige skridt i forhandlingerne om polarkoden
27-01-2014 10:00

I FN’s søfartsorganisation (IMO) er man efter den seneste uges møde i underkomitéen for skibes design og konstruktion (SDC 1) rykket tættere på en færdiggørelse af de internationale miljø- og sikkerhedsregler for sejlads i polarområder.

​​​​​Polarkoden er et særligt regelsæt, som skibe skal opfylde, hvis de sejler i de polare farvande. Efter intense forhandlinger er der er nu udarbejdet et udkast til polarkoden, og der foreligger en plan for kodens færdiggørelse i 2014.

Flere dele af polarkoden samt relaterede konsekvensændringer af SOLAS og MARPOL skal nu behandles i andre af IMO’s underkomitéer og komitéer. Eksempelvist skal uddannelsesdelen drøftes i uddannelsesunderkomitéen (HTW), og havmiljøreglerne er på dagsordenen i miljøkomitéen (MEPC), før polarkoden forventes vedtaget af søsikkerhedskomitéen (MSC 94) i november 2014.

ArcticWeb – en indsats for at forbedre den operative sikkerhed i Arktis
På mødet understregede Danmark sit fokus på at forbedre sikkerheden i Arktis, herunder særligt i grønlandske farvande. Bl.a. gav Danmark en smagsprøve på mulighederne i det nyudviklede ArcticWeb.

ArcticWeb er en operationel webservice, der samler og præsenterer maritime informationer, der er relevante ved sejlads i Arktis, og gør det muligt for skibe at koordinere sejlads, udføre risikovurdering og få detaljerede oplysninger om bl.a. is, vejr og navigationsadvarsler.

Præsentationen var velbesøgt og fik positive tilbagemeldinger fra både industri og myndigheder.

Andre særligt interessante emner på mødet var:

  • Anvendelse af plastikrør i skibe
  • Vindmølle- og offshore-skibe
  • Placering af gastanke i LNG-skibe
  • Test af vandtætte inddelinger i skibe
  • Stabilitet

 Kontakt

Kontakt

Maritim regulering og jura
Palle Kristensen, Chefkonsulent
+45 72 19 63 72