Nye tiltag for at effektivisere lodsmarkedet
16-12-2014 13:00

Lodsloven er blevet ændret med henblik på at effektivisere lodsmarkedet. Som opfølgning på ændringerne udsteder Søfartsstyrelsen nye regler.

​Lodsmarkedet skal effektiviseres. Den 1. januar 2015 iværksætter Søfartsstyrelsen derfor en række tiltag blandt andet en mere enkel regulering af lodsområdet.


​Mere enkel regulering

Reguleringen af lodsområdet bliver nu forenklet. Målet er at skabe større fleksibilitet samtidig med, at det høje niveau for sejladssikkerhed i danske farvande opretholdes. Konkret betyder det:

• En ny ordning for lodspåsætning
• Lempelse af lodseriernes indberetningsforpligtelser i forhold til bl.a. egenkontrol og udstyr
• Ophævelse af reglerne om lodsbestilling

Bekendtgørelserne træder i kraft den 1. januar 2015.

Du kan læse bekendtgørelserne her og høringsnotat om bekendtgørelserne her.

Øget konkurrence på lodsområdet

Fra den 1. maj 2015 vil private lodserier for første gang kunne ansøge om tilladelse til at foretage gennemsejlingslodsning på dansk søterritorium i årene 2016-2019. Gennemsejlingslodsning er lodsning af en sejlads eller en del heraf, som ikke påbegyndes eller afsluttes i dansk havn.

Overgangen fra gradvis ophævelse af DanPilots eneret på gennemsejlingslodsning fra den 1. januar 2016 til fuld konkurrenceudsættelse af gennemsejlingslodsning den 1. januar 2020 bliver reguleret via Tilladelsesordningen.

Du kan læse mere i procesbeskrivelsen for tilladelsesordningen og i bekendtgørelsen om tilladelsesordning for gennemsejlingslodsning

Rapport om landbaseret lodsning

Konsulentfirmaet COWI har udarbejdet en rapport om landbaseret lodsning. Rapporten peger på, at den teknologiske udvikling giver visse muligheder for landbaseret lodsning på mindre strækninger i danske farvande.

Konsulentfirmaet COWI har udarbejdet en rapport om landbaseret lodsning. Rapporten peger på, at den teknologiske udvikling giver visse muligheder for landbaseret lodsning på mindre strækninger i danske farvande.
Du kan læse hele rapporten her.


Søfartsstyrelsen og Erhvervs- og Vækstministeriet vil tage stilling til den videre opfølgning på rapporten.

 Kontakt

Kontakt

 
 
72 19 60 00