Ny rapport udpeger vækstmuligheder i den nordiske offshoreindustri
18-12-2014 14:00

Flere havvindmølleparker, levetidsforlængelse af olie- og gasfelter samt dekommissionering skaber vækstmuligheder for de maritime erhverv i den nordiske offshoreindustri. Det fremgår af en ny rapport, som COWI har udarbejdet.

​Nye markedsmuligheder og store krav
COWI’s rapport viser, at maritime virksomheder har gode muligheder inden for offshoreenergi, og at der findes nye vækstpotentialer i de nordiske lande. Der peges på, at offshoreindustrien stiller store krav til leverandører og underleverandører om fx dokumentation for sikkerhed, compliance m.v., og at små og mellemstore virksomheder skal forberede sig på at skulle leve op til disse krav, hvis de vil ind på markedet. Et af de nye markeder er dekommissionering af ældre installationer.

Små og mellemstore virksomheder skal være forberedt på en langsigtet indsats og rapporten bringer en række forslag til, hvordan det kan ske, fx ved at danne konsortier og dele risiko og omkostninger. Samtidig opfordrer COWI til, at de nordiske myndigheder understøtter virksomhedernes muligheder blandt andet ved gensidig anerkendelse af uddannelser.

Ikke hindringer i Norden, men udfordringer
Ifølge rapporten er der ikke egentlige hindringer for at få adgang til de forskellige markeder på tværs af de nordiske lande, men der er dog en række udfordringer som virksomhederne skal kunne overvinde, hvis de vil arbejde på tværs af de nordiske grænser. Det drejer sig for eksempel om manglende kendskab til sædvaner og praksis i andre lande, forskellige certificeringskrav og standarder samt lokal tilstedeværelse.

Styrkelse af det nordiske samarbejde
Støttet af Nordisk Ministerråd har Søfartsstyrelsen gennemført et fælles nordisk projekt med titlen ”Nordisk platform for vækst i små og mellemstore maritime virksomheder relateret til offshoreindustrien”. Projektet er en opfølgning på Vækstplanen for Det Blå Danmark, 2012.

Fortsat nordisk samarbejde

Direktør i Søfartsstyrelsen, Andreas Nordseth, er glad for det nordiske samarbejde om projektet og finder, at rapporten er et godt input til det nordiske samarbejde mellem myndigheder og erhverv:

”Det er gode vækst- og beskæftigelsesmuligheder på offshoreenergiområdet. Rapporten giver et godt grundlag for det videre arbejde for både nordiske myndigheder og maritime virksomheder. Søfartsstyrelsen går gerne i dialog med virksomhederne om deres erfaringer og vil inddrage rapportens konklusioner i det videre arbejde for at understøtte de maritime erhverv inden for offshoreenergiområdet.”

Hele rapporten kan læses her.

 Kontakt

Kontakt

 
 
72 19 60 00