Nyt ambitiøst forsknings- og innovationsprojekt for Det Blå Danmark sættes i søen
19-09-2017 10:00

En af anbefalingerne fra Vækstteamet for Det Blå Danmark var iværksættelse af arbejdet med forsknings- og innovationsprojektet Blue INNOship II, med fokus på digitalisering og nye forretningsmodeller.

En styregruppe med deltagelse af Danske Maritime, Danske Rederier, Dansk Metal, Søfartsstyrelsen, DTU, CBS og Force Technology har gennem Den Danske Maritime Fond skabt grundlaget for at iværksætte arbejdet, hvor der netop er ansat en projektleder.

Søfartsstyrelsens direktør Andreas Nordseth udtaler:
"Blue INNOship II adresserer centrale problemstillinger for Det Blå Danmarks konkurrenceevne. Jeg ser frem til, at arbejdet munder ud i konkrete projektforslag om innovation og forskning, og det kræver, at alle gode kræfter i Det Blå Danmark engageres i arbejdet. Samtidig er det vigtigt, at der bliver set på grænseflader til fx havne samt transport- og logistiksystemer, da skibe skal ses som led i samlede transportsystemer."

Læs pressemeddelelsen på DTUs hjemmeside​

 Kontakt

Kontakt

 
  
72 19 60 00