Nyt lovforslag skal understøtte fremtidens digitale skibsregistrering
09-01-2019 17:00

Lovforslaget blev fremsat i dag den 9. januar 2019, og det er led i, at digitalisering skal føre til nye muligheder for selvbetjening samt byrdelettelser for erhvervslivet.

Skibsregistrering kan sammenlignes med tinglysning af skøder og pant for skibe. For at lette digitaliseringen af både skøder og pant samt arbejdsgangene ved registrering bliver der derfor med dette forslag lagt op til at tilpasse bestemmelser i søloven og mortifikationsloven. Ændringerne bevirker, at man lettere vil kunne gennemføre digitaliseringen af skibsregisteret på én gang, når det digitale skibsregister er klar. Det forventes at ske i 2020.

Den maritime sektor i Danmark er blandt Danmarks største eksportsektorer og en spydspids internationalt. Digitalisering af skibsregistreringen betyder fx, at rederier kan undgå tunge og tidskrævende papirgange, hvor dokumenter skal fremsendes og tjekkes fysisk. I stedet vil fremtidens registrering ske online.

 Kontakt

Kontakt

 
  
72 19 60 00