Online kontrol af certifikater skal give hurtigere havnestatskontrol
02-02-2018 10:00

EMSA og Søfartsstyrelsen undersøger, hvordan havnestatskontrol kan effektiviseres ved hjælp af online kontrol af certifikater. Det sker som opfølgning på Søfartsstyrelsens implementering af digitale certifikater på danske skibe.

Syn på skib

​Tid er penge, og et besøg fra havnestatskontrollen tager tid, fordi der både er et skib at inspicere og en masse papirer at kontrollere. Men hvordan kan man effektivisere havnestatskontrollen uden at gå på kompromis med sikkerheden? Ved at gøre kontrollen af certifikater online.

Søfartsstyrelsen og det Europæiske Søsikkerhedsagentur, EMSA, vil effektivisere havnestatskontrol globalt – i første omgang ved i løbet af forårsmånederne at demonstrere at certifikatdata fra Søfartsstyrelsens database kan gøres tilgængelige i EMSA’s database THETIS.

”Nu vil vi først teste om vores data kan gøres tilgængelig i THETIS, og derefter skal vi demonstrere at andre landes søfartsmyndigheder kan effektivisere deres havnestatskontrol af danske skibe, fordi de kan kontrollere certifikaterne online.” fortæller Kontorchef for Data og Forretningsudvikling, Anette Dybdal Fenger.

”Ved at myndigheder deler deres certifikat-data vil skibsinspektører og havnemyndigheder kunne kontrollere skibes certifikater online, allerede inden de går om bord. På den måde kan de spare tid og fokusere på forholdene om bord og på de skibe, hvor certifikaterne ikke er i orden, ” fortæller kontorchef for Sikre Skibe, Martin John.

Også for skibene, besætningen og rederierne vil dette have en positiv effekt i form af færre fejlkilder og mindre byrder og tidsforbrug i forbindelse med havnestatskontrol. ”Pilotprojektet har fuld opbakning fra Danske Rederier. Gennemgang af certifikater om bord på skibene i forbindelse med en havnestatskontrol tager forholdsvis meget tid, hvorfor en effektivisering af havnestatskontrollen og tilsyn vil være til gavn for rederierne, og sikre en mere smidig sagsgang,” udtaler direktør i Danske Rederier, Maria Skipper Schwenn.

Projektets tre faser

Fase 1 – Demonstration af at danske data kan gøres tilgængelige i EMSA’s database THETIS.
Fase 2 – Demonstration af at andre landes havnestatskontrol af danske skibe gennemføres hurtigere og mere effektivt ved at certifikater kan kontrolleres online i THETIS.
Fase 3 – International udbredelse af konceptet samt evt. standardisering.​​

 Kontakt

Kontakt

 
  
72 19 60 00