PSC-møde: Hvordan undgår danske skibe fejl og tilbageholdelse ved havnestatskontrol?
20-04-2017 09:00

Søfartsstyrelsen inviterer igen i år til møder om havnestatskontrol (PSC) for ansatte i rederierne og på skibene. Formålet er at have en dialog om sikkerheden om bord og hvordan skibene forbereder sig på havnestatskontroller.

​Undgå unødige fejl og bliv bedre til at støtte besætningen

På mødet bliver der mulighed for at udveksle erfaringer fra PSC. Vi skal sammen drøfte, hvordan man kan forbedre sikkerheden og dermed undgå fejl og tilbageholdelser, og hvordan landorganisationen bedst muligt kan støtte besætningen ved PSC.

PSC inspektion og sidste års kampagne

Vi skal lære af vores fejl. Søfartsstyrelsen vil gennemgå de hyppigste fejl ved PSC, hvordan PSC udføres fra dansk side og hvordan man som rederi kan hjælpe besætningen med at håndtere en PSC inspektion. Resultaterne fra sidste års kampagne vedrørende MLC vil blive præsenteret.

I kan sikkert også bidrage med erfaringer – gode og dårlige, som andre kan lære af.

Søfartsstyrelsen vil fortælle om aktuelle emner, herunder sidste nyt om Ballastvandskonventionen op den betydning den får for danske skibe.

Møderne foregår i:

  • Svendborg 24. maj kl. 10 – 14. Mødet bliver holdt på SIMAC, Graaesvej 27 i Svendborg
  • Aarhus 2. juni kl. 10 – 14. Mødet bliver holdt på Aarhus Havn, Vandvejen 7, Aarhus C.
  • Valby 8. juni kl 10 – 14. Mødet bliver holdt hos Søfartsstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 31 i Valby.

Mødet i Valby/København afholdes på engelsk, hvorimod møderne i Svendborg og Aarhus afholdes på dansk. Der kan højst deltage to personer pr. rederi.

Husk at melde dig til

Det er nødvendigt at tilmelde sig mødet. Tilmelding sendes til Tanja Schneider på TAS@DMA.DK senest onsdag den 15. maj 2017.

 Kontakt

Kontakt

Sikre skibe
Tanja Schneider, Kontorfuldmægtig
+45 72 19 62 41