PSC-seminar: Bliv endnu bedre til at undgå fejl og tilbageholdelse ved havnestatskontrol
09-05-2018 09:00

Søfartsstyrelsen inviterer igen i år til en række seminarer om havnestatskontrol (PSC) for ansatte i rederierne og på skibene, samt for alle der arbejder for en god PSC-performance på danske skibe.

Formålet med seminaret er dialog om sikkerhed om bord, og om hvordan skibene forbereder sig på havnestatskontrol.

PSC-inspektion og særlige inspektionskampagner: Søfartsstyrelsens erfarne PSC-inspektører vil fortælle om PSC-syn fra en myndigheds synspunkt og med fokus på sikkerheden. Vi vil gennemgå de hyppigste fejl, som inspektørerne finder, og lave et tilbageblik over resultater fra sidste års særlige kampagne om Safety of Navigation. Vi vil også skue frem mod årets særlige kampagne om MARPOL Anneks VI.

Søfartsstyrelsen vil desuden opdatere vores gæster på aktuelle emner, såsom nye regler og den betydning, de kan få for danske skibe.

Undgå unødige fejl og bliv bedre til at støtte besætningen

På mødet bliver der mulighed for at udveksle erfaringer fra PSC. Vi vil meget gerne høre om jeres erfaringer – gode og dårlige, som vi alle kan lære af.

Vi skal sammen drøfte, hvordan man kan forbedre sikkerheden og dermed undgå fejl og tilbageholdelser, og hvordan landorganisationen bedst muligt kan støtte besætningen ved PSC.

Møderne foregår i:
• Valby 13. juni kl. 10 – 14. Mødet bliver holdt hos Søfartsstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 31 i Valby.
• Svendborg 26. juni kl. 10 – 14. Mødet bliver holdt på SIMAC, Graaesvej 27 i Svendborg
• Aalborg 28. juni kl. 10 – 14. Mødet bliver afholdt på Comwell, Vesterbro 2 i Aalborg
Mødet i Valby/København afholdes på engelsk, hvorimod møderne i Svendborg og Aalborg afholdes på dansk. Der kan højst deltage to personer pr. rederi.

Husk at melde dig til

Det er nødvendigt at tilmelde sig mødet. Tilmelding sendes til Tanja Schneider på TAS@DMA.DK senest torsdag den 31. maj 2018.​​​

 Kontakt

Kontakt

 
  
72 19 60 00