Rapport kortlægger reglerne for offshore-vindskibe i Nordsøen
14-01-2016 11:00

Søfartsstyrelsen har fået udarbejdet en rapport, der kortlægger regler og industristandarder for maritime operationer i den danske, britiske, tyske og nederlandske offshore-vindsektor.

Behov for harmoniserede regler

Rapporten som DNV GL har udarbejdet for Søfartsstyrelsen sætter fokus på behovet for harmonisering af regler i vindmølleindustrien. Harmoniserede regler på det maritime område vil kunne bidrage til rederiernes konkurrenceevne og fjerne unødige administrative byrder.

Rapporten har kortlagt de sikkerhedsregler og standarder, der gælder for godkendelse af skibe samt besætningernes kvalifikationer i de fire offshore-vindsektorer:

  • Danmark
  • Storbritannien
  • Tyskland
  • Nederlandene

Selvom rapporten viser, at der på flere områder er en fælles forståelse af sikkerhedsstandarder mellem landene, peger rapporten på behovet for harmonisering af især sikkerhedsstandarder for vindmølleskibe til transport af vindmølleteknikere. Hertil kommer, at der er behov for harmonisering af industriens egne standarder, især for besætninger og vindmølleteknikere eksempelvis ved personoverførsel mellem skib og vindmølle, samt sundhedsundersøgelse og sikkerhedstræning af særligt vindmølleteknikere. 

Videre dialog

Med udgangspunkt i rapporten vil Søfartsstyrelsen nu gå i dialog med erhvervet for at se på mulige tiltag, der kan forbedre rammerne for offshore-vindsektorerne, ved en højere grad af harmonisering af reglerne og standarderne for offshore-vindsektorerne i Nordsøen.

 
Læs rapporten hér.

 Kontakt

Kontakt

Maritim regulering og jura
Per Sønderstrup, Kontorchef
+45 72 19 61 69