Ren og sikker skibsfart kræver samarbejde i Østersøregionen
06-06-2017 17:00

Politikere, industrien og maritime flagskibsprojekter er enige om, at der kræves samarbejde på tværs, fokus på uddannelse og håndhævelse af regler for at sikre regionen som en foregangsregion for ren og sikker skibsfart.

​Repræsentanter fra Europa-Kommissionen, Europa-Parlamentet, den maritime industri og maritime flagskibsprojekter under EU’s Østersøstrategi (EUSBSR) mødtes den 30. maj 2017 i Bruxelles for at diskutere de fremtidige prioriteter for maritim sikkerhed og ren skibsfart i Østersøen.

Samarbejde

Der er behov for samarbejde, hvis målet om, at regionen skal blive en global foregangsregion for ren og sikker skibsfart, skal indfries. Regionen har i forvejen stærke kompetencer inden for det maritime, men for at styrke sin position kræver det samarbejde på tværs af sektorerne. Alle paneldeltagere fremhævede dette samarbejde som lige så betydningsfuldt som samarbejdet på tværs af landene.

Fokus på håndhævelse

I en region med stort pres fra miljøregulering er det nødvendigt at fokusere på håndhævelse af eksisterende lovgivning frem for vedtagelse af ny. Dette blev fremhævet i en paneldebat, hvor bl.a. Europaparlamentsmedlem Bendt Bendtsen deltog. Generelt var der også blandt repræsentanter fra industrien og Kommissionen samt flere af de tilstedeværende flagskibsprojekter fokus på grønnere skibsfart og håndhævelse af miljøregulering.

Forbedring af maritime uddannelser for bedre at kunne imødekomme morgendagens krav

En anden vigtig problemstilling, der blev fremhævet af flere talere i løbet af dagen, var behovet for at opretholde og udvikle maritime uddannelsesinstitutioner af høj kvalitet omkring Østersøen. Regionens konkurrenceevne i den globale maritime industri afhænger af evnen til at levere en maritim arbejdsstyrke med høj faglighed. En arbejdsstyrke, der evner at agere i en fremtid, hvor digitale løsninger og autonomi med stor sandsynlighed vil spille en væsentligt større rolle end i dag. E-Navigation og digitale løsninger er allerede højt på dagsordenen i regionen, og de indeholder et stort potentiale til at sikre øget effektivitet og sikkerhed i den maritime industri. Disse projekter kan også medvirke til at minimere den miljømæssige indvirkning af skibsfart på Østersøens skrøbelige økosystem.

Seminaret i Bruxelles

Seminaret var organiseret af Søfartsstyrelsen, i kraft af rollen som koordinator for policy-området for ren skibsfart (PA Ship) under EUSBSR, og den finske transportsikkerhedsstyrelse, der sammen med Søfartsstyrelsen er koordinator for policy-området for maritim sikkerhed (PA Safe). Seminaret behandlede en række forskellige problemstillinger, som den maritime industri i Østersøen står over for.

Fakta om EU’s Østersøstrategi

EU's Østersøstrategi blev vedtaget af Europarådet i oktober 2009 og er Europas første makro-regionale strategi. Strategien har til hensigt at styrke samarbejde og handlinger inden for Østersøregionen med henblik på at imødegå de vigtigste udfordringer gennem samarbejde og fremme en velbalanceret udvikling i området. Strategien er inddelt i adskillige policy-områder, herunder PA Safe og PA Ship.

 Relateret indhold

 Kontakt

Kontakt

Maritim erhvervs- og vækstpolitik
Ditte Folke Kikkert Henriksen, Fuldmægtig
+45 72 19 62 26