Renoveringen af Hals Barre Fyr er nu afsluttet
19-10-2015 11:00

Hals Barre Fyr har gennem de sidste 2 år gennemgået en omfattende renovering – både udvendig og indvendig. Renoveringsarbejdet har haft svære betingelser, så det er med stor glæde, at renoveringen af fyret nu er færdig.

Det historiske Hals Barre Fyr fra 1912, der ligger fem sømil øst for Hals, har længe trængt til en gennemgribende renovering, hvis ikke det skulle gå helt til grunde. Hals Barre er navnet på den lange sandbanke ud for Langeraks (den østlige del af Limfjorden) udløb til Kattegat. Fyret har i mange år advaret og dirigeret skibstrafikken, og det vil det nu kunne gøre i mange år frem.

Strenge vejrforhold har forlænget arbejdet
Firmaet Jorton, der har stået for renoveringen, har haft svært ved at gennemføre arbejdet på fyret. Stor omskiftelighed i vind- og vejrforhold, til tider kombineret med en kraftig strøm, har gjort det vanskeligt at komme til og fra fyret for renoveringsholdet. Nogle dage betød et pludseligt vejrskifte, at håndværkerne måtte hentes ind efter kun få timers arbejde. Andre dage blev afgange til fyret helt aflyst på grund af udsigten til dårligt vejr. Det gjorde det vanskeligt for firmaet at planlægge deres arbejde.

Renovering fra yderst til inderst
Hals Barre Fyr har længe stået på listen over steder, der skulle vedligeholdes. Men da store sten på facaden og en af trapperne op til fyret gik løs og faldt i havet, stod det klart, at renoveringen af fyret måtte i gang, fortæller Jesper Kern Hansen fra Søfartsstyrelsen, der har været bygherre på projektet.
”Sidste år begyndte vi med at få renoveret sænkekassen, som efter mange års slid fra hav, salt, is og tø var blevet godt nedbrudt. De områder af facaden, hvor stenene faldt ud, blev genopbygget ved sprøjtestøbning, og de tilbageværende sten blev sikret ved injektion af beton og indboring af ankre”, fortæller han.
I år er arbejdet gået med at få tætnet dækket, nedbrudte ventilationsafkast er blevet fjernet, nyt værn er blevet opsat, og tårnet er blevet malet. Indvendigt i tårnet er der også blevet gjort et stort arbejde. Driftscenter Grenå har blandt andet installeret et ventilationsanlæg, som skal forbedre indeklimaet.

Nye løsninger kræver mindre vedligeholdelse og tilsyn
Dengang Hals Barre Fyr blev oprettet, erstattede det et fyrskib. Fyret blev oprettet med kamre, kabys og opholdsstue til fyrpersonalet, samt maskinrum hvor en generator producerede varme og el. I dag er fyrpersonalet begrænset til en vederlagslønnet fyrpasser, som bor i Hals. Og derfor er der ikke længere behov for maskiner og opholdsrum. Dét og fyrets utilgængelige placering har betydet, at der i forbindelse med renoveringen er valgt løsninger, der kræver minimum vedligeholdelse og tilsyn.

 Kontakt

Kontakt

Sikre farvande
Jesper Kern Hansen, Bygningskonstruktør
+45 72 19 63 82