Risiko ved udsætning og bjærgning af fiskeredskaber
17-02-2016 11:00

Arbejdet med udsætning og bjærgning af fiskeredskaber er særlig risikofyldt. Derfor stilles der nu krav om en skriftlig sikkerhedsinstruks, der skal hjælpe de gode sikkerhedsprocedurer på vej.

​Generelt er sikkerheden på fiskeskibe blevet bedre de sidste mange år. Der sker dog stadig alvorlige ulykker. Søfartsstyrelsen har gennemgået ulykkerne i fiskeriet, og her er det særligt arbejdet med fiskeredskaberne ved udsætning og bjærgning, hvor hovedparten af de alvorlige ulykker sker.
Fx omkom en fisker i 2013, da han sad fast i trawlet, mens tromlen kørte.

Vurdering af farer 
Når der laves en risikovurdering (APV) om bord, vurderes udsætning og bjærgning af redskaber på trawlere til at udgøre en særlig risiko, da det er her, de alvorlige ulykker sker. Ved særlige risikofyldte arbejdsopgaver, skal der laves en skriftlig sikkerhedsinstruks.

Krav om skriftlig sikkerhedsinstruks
Søfartsstyrelsen vil ved alle kommende syn på trawlere spørge ind til, hvordan risikoen ved udsætning og bjærgning af redskaber er vurderet. Med mindre der er tale om helt særlige forhold, vil der blive stillet krav om en skriftlig sikkerhedsinstruks. Det er derfor en god ide allerede nu at lave en sådan sikkerhedsinstruks. Fiskeriets Arbejdsmiljøråd hjælper gerne med at udarbejde instruksen.

Kontaktinfo til Fiskeriets Arbejdsmiljøråd

Sikkerhedsinstruks – hvorfor og hvordan?
At instruksen er skrevet ned, er ikke målet i sig selv. Det vigtige er, at der er procedurer for, hvad man gør, og hvad man ikke gør om bord. Når der er tale om særlig risikofyldte arbejdsopgaver er den skriftlige sikkerhedsinstruks med til at sikre, at alle følger præcis den samme procedure, så alvorlige ulykker dermed reduceres.
Alle besætningsmedlemmer bør:

• Være oplært i instruksen og følge den.
• Stoppe kollegaer, hvis de ikke følger instruksen eller på anden måde ikke arbejder sikkert.
• Bidrage til god kommunikation om bord.

Et punkt i instruksen kan fx være, at man ikke arbejder alene eller uden mulighed for at kommunikere med de øvrige besætningsmedlemmer ved spil og tromler. På den måde sikrer man, at en kollega altid kan gribe ind, hvis der opstår farlige situationer.

Mere information
Fiskeriets Arbejdsmiljøråd tilbyder udbygget sikkerhedsinformation om:

Udsætning og bjærgning af redskaber generelt (se specielt siderne 106-117, 122-126 og 161-163)

Fiskeri med bomtrawl 

Fiskeri med not

Fiskeri med garn

 Kontakt

Kontakt

 
 
72 19 60 00