Sådan fastlægges vægten af pakkede søcontainere
15-04-2016 10:00

Søfartsstyrelsen har i samarbejde med en række erhvervsorganisationer udarbejdet 3 korte vejledninger om reglerne for fastsættelse af vægten på pakkede søcontainere.

​Søfartsstyrelsen oplyste i februar måned om kommende regler for verificering af vægten for pakkede containere. Reglerne gælder for de skibe, der påbegynder en international rejse efter den 1. juli 2016.

Søfartsstyrelsen og en række erhvervsorganisationer har i tæt samarbejde udarbejdet 3 korte vejledninger, der beskriver, hvordan reglerne kan gennemføres.

”Vejledningerne er udarbejdet i et meget konstruktivt samarbejde, som har gjort det muligt at forene de forskellige interesser til lands og til søs. Jeg håber vejledningerne vil hjælpe særligt virksomhederne i land med at indføre de nye regler i deres drift." Sådan udtaler chefkonsulent, Steen Nielsen, fra Søfartsstyrelsen, der samtidig understreger, at fastsættelse af vægten er vigtig i bestræbelserne på at fremme den globale sikkerhed ved søtransport af containere. Forhåbningerne er, at det vil medvirke til at forebygge ulykker som eksempelvis forliset af containerskibet MOL COMFORT.

Metoder til fastsættelse af vægt
To metoder kan anvendes, når vægten af pakkede søcontainere skal fastsættes. Enten kan den pakkede container vejes ellers kan de enkelte emner i containeren sammenlægges med containerens egenvægt.
Læs mere om fastsættelsen af containervægt.

Kontakt

Kontakt

Maritim regulering og jura
Steen Møller Nielsen, Chefkonsulent
+45 72 19 63 76