Søfartsstyrelsen åbner flere data
14-11-2016 18:00

Søfartsstyrelsen giver nu alle adgang til historiske AIS-data som et supplement til den nuværende løsning med adgang til live AIS-data.

Det vil være muligt løbende at hente AIS-data for de seneste to år. De historiske data fra oktober 2014 findes på www.soefartsstyrelsen.dk under AIS-data. De historiske data kan eksempelvis bruges til analyser af sejladsmønstre.

Søfartsstyrelsen forventer også i 2017 at åbne for AIS-data fra tiden før oktober 2014 på Søfartsstyrelsens hjemmeside i en begrænset periode.

Troels Blicher Danielsen, vicedirektør i Søfartsstyrelsen:
”Med flere åbne data håber vi at bidrage til øget vækst i Det Blå Danmark. Åbne data kan være med til at skabe innovation i de maritime erhverv”.

Søfartsstyrelsen åbner sine historiske AIS-data for alle, så dem, der måtte ønske det fremadrettet, selv kan udarbejde AIS-analyser. Det betyder også, at Søfartsstyrelsen ikke længere laver AIS-analyser som indtægtsdækket virksomhed.

Det vil fortsat være muligt at få adgang til live AIS-data via Søfartsstyrelsens hjemmeside. Det koster mellem 1.800 og 5.600 kr. om året, alt efter hvilken type adgang der vælges.

AIS-data åbnes som såkaldte CSV-filer.

Fakta

AIS er en engelsk forkortelse for Automatic Identification System. AIS er et VHF-baseret navigations- og antikollisionsværktøj, som gør det muligt at udveksle oplysninger skibe imellem. Disse oplysninger, AIS-data, samles desuden i et landbaseret AIS-system, som drives af Søfartsstyrelsen.

På følgende skibe er AIS-transponder et udstyrskrav:

  • Alle skibe over 300 bruttotons
    Alle passagerskibe
    Alle fiskeskibe over 15 meters længde

Mindre fartøjer kan have installeret AIS klasse B udstyr – men det er ikke et krav.

 Relateret indhold

 Kontakt

Kontakt

 
  
72 19 60 00