Søfartsstyrelsen deltager i nautisk uge i Grønland
08-09-2016 09:00

​I denne uge tager Søfartsstyrelsen og andre danske myndigheder til Grønland for at deltage i nautisk uge, hvor der finder en række møder sted med det maritime Grønland.

Det maritime dialogmøde, hvor forskellige maritime interessenter er inviteret, er en del af dette.

- Dialogen med erhvervet og selvstyret er væsentlig for vores daglige arbejde. Det maritime dialogmøde giver os mulighed for at diskutere udfordringer på søfartsområdet og indgå i en dialog om vores regler og krav, siger Troels Blicher Danielsen, vicedirektør Søfartsstyrelsen.

Udover Søfartsstyrelsen deltager også DMI, der driver vejr- og istjenester i Grønland, og Geodatastyrelsen, der laver søkort over grønlandske farvande. Søfartsstyrelsen varetager bl.a. sejladssikkerhed og tilsyn med skibe i Grønland.

Under det maritime dialogmøde er der bl.a. fokus på de skærpede sejlads-sikkerhedsmæssige krav for krydstogtskibe med mere end 250 passagerer, der er trådt i kraft i løbet af 2016. Under nautisk uge vil der derfor blive gjort status over, hvordan det er gået med de nye regler under den første turistsæson.

Desuden er IMO’s polarkode, der træder i kraft den 1. januar 2017, et vigtigt emne – ikke mindst i forhold til den betydning den vil få for grønlandske skibe.

 Relateret indhold

                    

 Kontakt

Kontakt

Maritim regulering og jura
Pernille Palmelund Sørensen, Specialkonsulent
+45 72 19 63 12