Søfartsstyrelsen skal stå for Danmarks første havplan
19-05-2016 10:00

Danmark skal have en samlet, helhedsorienteret havplan for de danske havområder. Det blev besluttet i dag, da Folketinget vedtog lovforslaget om maritim fysisk planlægning.

​Søfartsstyrelsen har til opgave at føre den nye havplanlov ud i livet og vil i de kommende år arbejde tæt sammen med andre ministerier, styrelser, kystkommuner og relevante erhvervs- og interesseorganisationer på at etablere rammerne for Danmarks første havplan. Den endelige havplan skal udstedes senest den 31. marts 2021.

Havplanloven skal bidrage til at fremme økonomisk vækst gennem bæredygtig udnyttelse af havarealer
Formålet med at udarbejde en havplan er at fremme økonomisk vækst gennem koordineret udvikling og udnyttelse af havarealer.

Med havplanlægningen er målet at fremme sameksistensen mellem fiskeri, råstofindvinding, natur, skibsfart, havmøller, friluftsliv, turisme, natur, miljø m.m. og dermed bidrage til bedre rammebetingelser for de maritime erhverv. Havplanlægningen omfatter energisektoren, søtransport, fiskeri og akvakultur, indvinding af råstoffer på havet samt beskyttelse af miljøet.

Direktør i Søfartsstyrelsen, Andreas Nordseth, udtaler:

”Vi er i Søfartsstyrelsen glade for at stå i spidsen for udformningen af Danmarks første havplan. Havplanlægningen bliver et vigtigt skridt i forhold til at skabe nye muligheder for vækst på tværs af alle maritime sektorer. Ved at koordinere de forskellige aktiviteter på havet kan vi både give investorer og erhvervslivet mere forudsigelig adgang til maritime ressourcer og samtidig tage hensyn til miljøet."

Havplanloven gennemfører formelt EU-direktiv 2014/89 om maritim fysisk planlægning. Direktivet og lovforslaget om havplanloven kan findes via følgende link:

 Kontakt

Kontakt

Maritim erhvervs- og vækstpolitik
Suzanne Slarsky Dael, Chefkonsulent
+45 72 19 62 22