Søfartsstyrelsens digitalisering gør det lettere for sygdomsbehandlere om bord på skibene
06-09-2017 13:00

Søfartsstyrelsen stiller nu en digital udgave af Radio Medical-optegnelsen (RMO) til rådighed på styrelsens hjemmeside.

​Nyskabelsen er et lille skridt på digitaliseringsvejen. Søfartsstyrelsen arbejder i disse år på at digitalisere så mange arbejdsgange som muligt for at lette byrderne mest muligt både for de søfarende og for erhvervet.

Søfartsstyrelsen fortsætter arbejdet med digitalisering og udnyttelse af teknologiske løsninger til gavn for Det Blå Danmark.

Annemette Knagaard, overskibsinspektør i Søfartsstyrelsen:
"Den nye løsning har været efterspurgt længe af de søfarende, som ikke længere skal besværes med at printe, skrive i hånden og scanne, når de skal indberette informationer til Radio Medical om sygdomstilfælde om bord på skibe."

Fakta

Radio Medical-optegnelsen (RMO'en) skal udfyldes af sygdomsbehandleren om bord på skibet, når der er konstateret en sygdom/ulykke. Optegnelserne indeholder skemaer, som kan udfyldes om patientens tilstand. RMO'en skal sendes til Radio Medical Danmark, så lægen sikres de oplysninger, der er nødvendige for at kunne stille en så korrekt diagnose som muligt og på denne baggrund iværksætte en behandling. Både sygdomsbehandler og læge har journalføringspligt.

Radio Medical Danmark: Er et døgnbemandet telemedicinsk/maritimmedicinsk serviceorgan, der bistår danske skibe i behandlingen af syge og tilskadekomne om bord.

Du finder Radio Medical Optegnelsen på Søfartsstyrelsens hjemmeside

 Relateret indhold

 Kontakt

Kontakt

Sikre skibe
Torben Leth, Afdelingssygeplejerske
+45 72 19 62 59