Søndag er de søfarendes dag
23-06-2017 18:00

De søfarende er i fokus på søndag den 25. juni. Denne dato er dedikeret til de søfarende som FN’s internationale dag til ære for verdens søfarende, Day of the Seafarer.

Årets tema ”Seafarers matters” fremhæver vigtigheden af de søfarendes indsats og understreger, at de søfarende er et grundelement i skibsfarten.
Du kan følge med i og selv bidrage til dagen på de sociale medier under #SeafarersMatter og #DayoftheSeafarer.

Dagen bliver også markeret ude i verden, og i Danmark afholder fx Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg en række oplevelser og aktiviteter fra kl. 10. Se mere på http://www.fimus.dk.

Søfartsstyrelsen vil i år iværksætte et projekt, hvor vi inviterer erhvervet og de søfarende til at undersøge, hvad fremtidens søfarende skal kunne for at holde trit med den teknologiske udvikling og tage del i udviklingen af nye standarder for søtransport, offshore mv. Sammen kan vi sikre, at Danmark også i fremtiden har en førende position inden for kvalitetsskibsfart. De søfarendes fremtidige kompetencer skal modsvare udviklingen inden for fx cybersikkerhed og automatiske systemer.

Andreas Nordseth, direktør i Søfartsstyrelsen:
"Søfart er et af Danmarks største erhverv, og Det Blå Danmark bidrager til en stor del af vores samlede eksport. Bag alle nøgletallene skal vi dog huske på, at det er et erhverv, som spiller en stor personlig rolle for mange danskere, som enten selv er søfarende eller nært beslægtede med søfarende. I disse år handler det meget om at sikre, at søfartserhvervet kan gribe de muligheder, som ny teknologi giver for fx automatisering og digitalisering. En forudsætning for det er dog, at vi også i de kommende år har højt kvalificerede søfarende med de rette kompetencer."

Fakta om Day of the Seafarer

FN’s internationale dag blev indstiftet i 2010 med henblik på årligt at vise de søfarendes afgørende betydning for søfartserhvervet og derigennem deres vigtige bidrag til verdenshandlen og -økonomien.

Læs mere på www.imo.org/en/About/Events/dayoftheseafarer/Pages/Day-of-the-Seafarer-2017.aspx

 Kontakt

Kontakt

 
  
72 19 60 00