Se Søfartsstyrelsens regulerede takster og gebyrer for 2016
26-11-2015 10:00

En række gebyrtakster, som hører under Søfartsstyrelsens område, bliver ændret fra 2016. Du finder prislisten på Søfartsstyrelsens hjemmeside.

​Søfartsstyrelsen har genberegnet taksterne for de gebyrområder, som hører under styrelsens område.

De ændrede gebyrtakster gælder:

  • Bunkers-, CLC-, Athen- og AFS-certifikater
  • yachtskippereksamen
  • søfartsbøger
  • SRC genparter, samt
  • dueligheds- og speedbådsbeviser.

Desuden ændres timepriser for syn. Fremover vil der blive anvendt samme timepris, uanset om der er tale om ordinær virksomhed eller indtægtsdækket virksomhed.

Taksten for gebyrer fastsættes, så der opnås fuld dækning for de omkostninger, der er forbundet med det pågældende gebyrområde over en 4-årig periode.

Du finder den samlede prisliste, som er gældende fra 1. januar 2016, her:

Søfartsstyrelsens synstakster og gebyrer for 2016

 Kontakt

Kontakt

 
 
72 19 60 00