Sikkerhedsanalyse giver indsigt til vindmølleindustrien
30-03-2017 14:00

Ny sikkerhedsanalyse kan bruges til at harmonisere sikkerheden på offshoreskibe, der transporterer vindmølleteknikere. Søfartsstyrelsen arbejder i IMO-regi for en international standard.

Søfartsstyrelsen har afholdt to workshops med eksperter fra vindmølleindustrien, hvor der blev gennemført en sikkerhedsanalyse for skibe, der transporterer vindmølleteknikere – det er der nu kommet en rapport ud af.

Sikkerhedsanalyse

De normale operationer for denne type skibe gør, at risikobilledet er væsentligt anderledes i forhold til både almindelige last- og passagerskibe.
 
De største risici er relateret til: 

  • brand
  • integritet af skrog og aptering
  • stabilitet
  • mand-over-bord 
  • forkert håndtering og opbevaring af farligt gods
  • mislykket evakuering og redning

Per Sønderstrup, kontorchef i Søfartsstyrelsen:

”Sikkerhedsanalysen viser, at der er god grund til at have fokus på sikkerheden om bord på offshoreskibe, og den giver et vigtigt indblik i disse særlige skibsoperationer. Vi vil anvende rapporten til at harmonisere sikkerhedsstandarden for skibe, der transporterer vindmølleteknikere.”

Sikkerhedsanalysen blev lavet i forlængelse af den rapport, Søfartsstyrelsen offentliggjorte i januar 2016. En rapport, der kortlagde regler og industristandarder for maritime operationer i den danske, britiske, tyske og nederlandske offshorevindsektor.

Rapporten fra 2016 viste, at der især er behov for harmonisering af sikkerhedsstandarder for skibe, der transporterer vindmølleteknikere.

Fortsat dialog og arbejde

Sikkerhedsanalysen kan anvendes af både vindmølleindustrien, skibsredere, skibsingeniører, værfter og Søfartsstyrelsen selv.
Søfartsstyrelsen fortsætter arbejdet i IMO med at få udarbejdet en fælles international sikkerhedsstandard for sejlads med offshoreteknikere.

Læs rapporten "DMA Safety Analysis" (på engelsk)

 Kontakt

Kontakt

Maritim regulering og jura
Christian Bækmark Schiolborg, Specialkonsulent
+45 72 19 61 16