Skub i e-løsninger og afskaffelse af unødigt papirarbejde
09-12-2014 13:00

FN’s søfartsorganisation, IMO, har netop søsat en række initiativer til at fjerne papirarbejde og lette administrative byrder for den globale søfart.

​IMO’s Råd har fastlagt den strategiske retning for at nedbringe mængden af administrative byrder. Det skete i sidste uge ved et møde i London. Målet er at gøre det lettere for søfolk, rederier og søfartsadministrationer at leve op til de regler og krav, som blandt andet udspringer af internationale konventioner.     

Næste skridt mod lettelse af administrative byrder
Det forventes, at IMO ved generalforsamlingen i 2015 sætter et klart mål for anvendelsen af digitale medier på lige fod med papir. Det betyder, at en væsentlig del af det administrative arbejde om bord bliver digitaliseret. Rapportering og journalisering kan for eksempel foregå digitalt, ligesom certifikater og andre dokumenter kan opbevares i digital form. Dermed effektiviseres arbejdet om bord, og de søfarende får mere tid til at koncentrere sig om at sejle skibet.

Rådet (Council) er ledelsesorganet i IMO, som er FN’s Søfartsorganisation. Rådet arbejder blandt andet med IMO’s strategiske mål og budget og har afgørende indflydelse på international skibsfart. Danmark har siddet i Rådet siden 2001.

Undgå unødig administration
Fremtidig regeludvikling og regelændringer underlægges håndfaste procedurer, der sikrer, at erhvervet og de søfarende ikke bebyrdes med unødig administration. Derfor vil IMO’s tekniske komitéer nu lave et konkret bud på, hvordan de enkelte regler kan tilpasses, så de netop lever op til målet om at fjerne unødig administration.

”Jeg er glad for, at IMO nu har taget endnu et skridt for at lette byrder, der trækker søfarende væk fra deres egentlige opgave med at føre skibet, og som koster maritime virksomheder dyrt i tid og penge. Fremover vil vi se bedre regler og enkle, digitaliserede procedurer. Det er vigtige danske mærkesager, der nu vil komme hele den maritime verden til gavn,” siger Søfartsstyrelsens direktør, Andreas Nordseth.

Øvrige emner på mødet i London
IMO’s Råd mødtes fra 1.-4. december 2014. Foruden administrative lettelser igangsatte Rådet blandt andet en evaluering af organisationens strategiske styringsinstrumenter, og Rådet drøftede praktiske hensyn, når alle medlemslandene fra 2016 skal auditeres af IMO. Endvidere informerede IMO’s generalsekretær, Sekimizu, officielt Rådet om, at han ikke genopstiller til posten ved valget i 2015. Hermed blev valgkampen om den næste generalsekretær i IMO skudt i gang. Søfartsstyrelsens direktør, Andreas Nordseth, er Danmarks kandidat til posten.

 Kontakt

Kontakt

 
 
72 19 60 00