Søfartsstyrelsens årsrapport 2016: Et år med mange milepæle
03-04-2017 09:00

2016 var igen et travlt år for Søfartsstyrelsen, hvor fokus bl.a. har været på vækstteam for Det Blå Danmark, digitalisering, nyt projekt om den første danske havplan og kvalitetsskibsfart

Det fremgår af Søfartsstyrelsens årsrapport, som netop er blevet offentliggjort. Årsrapporten redegør for styrelsens faglige og økonomiske resultater i 2016.

De danske skibsregistre oplevede ikke vækst, men fastholdt tonnagen på 15,9 mio. BT i et år med vanskelige markedsvilkår for skibsfarten.

Andreas Nordseth, direktør i Søfartsstyrelsen:
”I et nyt udfordrende år er vi kommet godt i mål med flere store projekter. Mange af projekterne rækker ind i de kommende år, hvor vi fortsat vil have fuldt fokus på digitalisering, vækst i Det Blå Danmark og sagsbehandlingstiderne”.

Store milepæle i 2016

Årsrapporten beretter om en række vigtige milepæle, som Søfartsstyrelsen nåede i 2016:

  • Igangsættelse af vækstteamet for Det Blå Danmark
  • Digitalisering af skibscertifikater og synsrapporter
  • Åbning af en række maritime data, som fx AIS data
  • Vedtagelsen af lov om fysisk planlægning af de danske havområder
  • Fortsat kortere sagsbehandlingstider for optagelse i skibsregistrene og udstedelse af sønærings- og anerkendelsesbeviser

Søfartsstyrelsen har helt naturligt også haft stor fokus på den kommende flytning af hovedkontoret til Korsør. De første arbejdspladser forventes at være flyttet til Korsør senest den 1. januar 2018.

Økonomisk kom Søfartsstyrelsen ud af 2016 med et overskud på 23,4 mio. kr. Overskuddet er primært opstået på baggrund af tilbageførte hensættelser i forbindelse med styrelsens flytning og miljøforpligtelse i Korsør på i alt 18,4 mio. kr. Derudover har styrelsen haft en større indtjening på sønærings- og anerkendelsesbeviser i 2017. Overskuddet bliver en del af styrelsens opsparing, som er omfattet af statens budgetloft.

 Relateret indhold

 Kontakt

Kontakt

Direktionssekretariatet
Mette Festersen Jensen, PA for direktøren
+45 72 19 61 72