Solide fremskridt for klima- og miljøvenlig skibsfart
13-04-2018 19:00

Miljøkomitéen (MEPC) i IMO har i dag vedtaget både en vigtig første strategi om reduktion af drivhusgasser og har banet vejen for styrket håndhævelse af de kommende globale svovlkrav.

Foto af IMO

​​​IMO vedtog i dag, 13. april 2018, en første strategi for nedbringelse af skibsfartens drivhusgasudledninger. Se mere om dette afgørende skridt mod grønnere skibsfart i erhvervsministerens pressemeddelelse.

Styrket håndhævelse af globale svovlregler

Et andet vigtigt emne på IMO’s dagsorden var svovludledning. Her var der bred opbakning i IMO til et forbud mod, at skibe sejler med brændstof​, hvor svovlindholdet er over 0,50 pct. Fra dansk side er der arbejdet målrettet for dette tiltag, som er vigtigt for at kunne håndhæve den globale​ svovlgrænse, der træder i kraft fra 1. januar 2020. Forbuddet vil styrke håndhævelse og dermed understøtte fair og lige konkurrence, fordi​ alle skibe skal følge de samme krav til svovludledning.

Rensning af ballastvand rykker nærmere

Skibe skal ifølge Ballastvandkonventionen have installeret anlæg til rensning af ballastvand. På dagens møde blev planen for, hvornår det så skal ske i praksis, vedtaget. De første skibstyper skal være klar allerede i 2019 og de sidste i 2024. IMO godkendte i dag bindende regler for god​kendelse af anlæg. Der bliver dermed skabt vigtig klarhed for både rederier​​ og udstyrsproducenter om kravene til rensning af ballastvand.

 Kontakt

Kontakt

 
  
72 19 60 00