Sorte bokse og droner - DTU-studerende finder kreative metoder til svovljagt
04-05-2017 09:00

Onsdag aften fremviste seks hold af ingeniørstuderende deres ambitiøse og innovative ideer for et panel af dommere fra erhvervslivet, DTU og myndigheder; ideer der er udviklet i forbindelse med den såkaldte "SOx Challenge" – en konkurrence for studerende

(Fra venstre: Jens Moll-Elsborg, Hannelore Peeters, Lina Barsøe Christensen, Rasmus Korslund Schlander. Foto: Kaare Smith)

Udledningen af svovl kan være til skade for sundheden og miljøet. FN's internationale søfartsorganisation, IMO, har vedtaget strengere krav til skibes svovludledninger for at sikre renere luft til alle i hele verden. Med konkurrencen "SOx Challenge", som sluttede i går med den endelige bedømmelse af forslagene og fejring af vinderne, fik de studerende for første gang mulighed for at anvende deres viden og kreativitet til at løse problemet med at påvise overtrædelser af svovlreglerne.

“De studerende har arbejdet i tværfaglige hold, og derfor har de kunnet se bort fra begrænsningerne og kunnet komme op med nogle yderst kreative løsninger. For eksempel arbejder et af holdene med en totrinsløsning, der ser på såvel svovlaflejringer i skorstenen som skibes overvågning af hinanden, når de er undervejs", siger lederen af DTU Skylab, Mikkel Sørensen.

Blandt de øvrige ideer kan nævnes en plomberet sort boks, der monteres på skibe til indsamling af udledningsdata, og en idé om at udvide overvågningsdroners rækkevidde, så de kan blive en holdbar løsning på åbent hav.

Førstepladsen gik netop til ovennævnte løsning baseret på, at handelsskibe med et enkelt system kan måle emissioner fra andre forbipasserende skibe under sejladsen. Disse målinger sendes automatisk til myndighederne i det målte skibs næste havn. Her vil anden del af løsningen blive sat i værk, som går på at svovl aflejres i den sod, som sætter sig i skibets skorsten, og det kan bruges som yderligere bevis på evt. overtrædelser. Holdet bag denne idé blev fremhævet for en helstøbt løsning med flere innovative elementer.

“Vi er meget glade for at deltage i projektet. Det ligger i naturlig forlængelse af EMSAs funktion med at støtte EU-myndigheders arbejde for svovlhåndhævelse. De studerende har været meget engagerede i at fremme en bæredygtig fremtid indenfor skibsfarten. Især vinderprojektet udmærkede sig ved at være en innovativ løsning, der kan implementeres indenfor en nær fremtid”, udtaler projektleder ved EMSA, Sergio Alda.

Samarbejde om svovlhåndhævelse

Selve ideen om at lancere en konkurrence blandt de studerende er blevet udklækket af private virksomheder og myndighederne.
“På meget kort tid har vi fået seks spritnye, innovative perspektiver på et problem, som næsten alle verdens kyst- og flagstater har tilfælles – nemlig behovet for effektiv og ensartet håndhævelse, som kan sikre lige konkurrence", siger kontorchef Henriette Bytoft Flügge fra Søfartsstyrelsens afdeling for Maritim Regulering og Jura.

Håndhævelsen af de kommende globale svovlgrænser er en stor udfordring for såvel de håndhævende myndigheder som for søfartserhvervet, der er afhængigt af, at alle følger de samme regler.

“Vi er begejstrede for at være med i dette projekt og har glædet os til at se de kreative og innovative ideer. Kun igennem sådanne ideer kan der sikres en robust og effektiv håndhævelse, særligt på åbent hav. Det er på ingen måde en let opgave at sikre tilstrækkelig håndhævelse af de globale regler, men Maersk er klar til at spille en rolle, når det drejer sig om at sikre lige konkurrencevilkår for erhvervet", udtaler Niels H. Bruus, leder af Maersks afdeling for Future Solutions in Fleet Management and Technology.

I forbindelse med projektudviklingen blev holdene støttet af mentorer fra de forskellige organisationer i partnerskabet: Boeing Company, Maersk, Danmarks Tekniske Universitet, Miljøstyrelsen og Søfartsstyrelsen.

"Vi kan godt lide at involvere studerende i sådanne begivenheder. Vores erfaringer med de studerende har været fantastiske, fordi deres ideer og innovation er utrolig. Når man kombinerer engagement, smartness og en hård udfordring, er der ingen grænser for, hvad man kan få", siger direktør Logan A. Jones fra Boeing HorizonX.

I forbindelse med finalen onsdag aften havde partnerne allieret sig med EMSA (det europæiske søsikkerhedsagentur), som udgjorde dommerpanelet. Samtlige projektideer blev præsenteret af holdene bag og vurderet i henhold til forudbestemte kriterier om effektivitet, gennemførelsesomkostninger m.v.

“Håndhævelse er det allervigtigste, når man skal opnå en miljømæssig virkning af svovlreglerne for skibe. Nye ideer til, hvordan man kan gøre dette på en mere effektiv måde, er meget velkomne", siger kontorchef Sara Røpke fra Miljøstyrelsen.
Vinderne samt anden- og tredjepladserne blev belønnet med et kontant beløb. Konkurrencen og præmierne var sponsoreret af Den Danske Maritime Fond.

 Kontakt

Kontakt

Direktionssekretariatet
Peter Krog-Meyer, Kontorchef
+45 72 19 61 02