Speedbåde og vandscootere skal være ansvarsforsikret
15-05-2018 18:00

Nye regler betyder, at alle speedbåde med skroglængde under 15 meter, vandscootere og lignende fartøjer skal være dækket af en lovpligtig ansvarsforsikring. Er fartøjet ikke ansvarsforsikret, må du ikke benytte fartøjet.

​​Fra i dag gælder de nye regler om obligatorisk ansvarsforsikring, objektivt ansvar for personskade og tab af forsøger samt større muligheder for konfiskation af fartøjer.

Folketinget vedtog i april en lovændring, som skal medvirke til større sikkerhed på vandet. Læs nyheden ” Mere tryghed på vandet med nye regler for vandscootere”. Denne lovændring træder nu i kraft.

Der skal være tegnet en lovpligtig ansvarsforsikring

Reglerne betyder, at føreren af en speedbåd, vandscooter eller lignende fartøj skal sikre sig, at der er en ansvarsforsikring. Forsikringen skal dække både personskade, tab af forsørger og skade på ting. Er fartøjet ikke forsikret, må føreren ikke benytte det.

Føreren skal have dokumentation på forsikringen

Føreren af fartøjet skal under sejladsen kunne dokumentere, at forsikringsforholdene er i orden. Under sejladsen skal man derfor medbringe et certifikat, som dokumenterer, at der er tegnet en lovpligtig ansvarsforsikring for fartøjet.  I 2018 kan du nøjes med policen og dokumentation for, at præmien er betalt.

Den obligatoriske ansvarsforsikring indføres for at give større sikkerhed for, at skadelidte får erstatning, hvis uheldet måtte ske, og der sker ulykker med speedbåde, vandscootere og lignende fartøjer.

Reglerne gælder ikke kun for danske vandscootere og speedbåde. Også udenlandske fartøjer, som sejler i dansk farvand, skal have en forsikring.  Hvis et fartøj ikke allerede er forsikret, er der mulighed for at tegne en såkaldt korttidsforsikring.

Føreren af vandscooteren skal have vandscooterbevis

For at sejle vandscooter skal føreren have et vandscooterbevis. Det får man ved at bestå en vandscooterprøve. Hvis man inden den 1. januar 2018 opfyldte kravene til at føre vandscooter, må man fortsat føre vandscooter indtil den 1. januar 2020. Herefter skal man også have et vandscooterbevis. Der gælder de samme regler for gæstesejlere, hvis de fører en dansk speedbåd, vandscooter eller et lignende fartøj.

FAKTA

Reglerne indeholder følgende elementer:

  • Ansvarsforsikringen skal sikre erstatning efter sølovens regler for alle skader, som forvoldes med speedbåden, vandscooteren eller et lignende fartøj.
  • Ansvarsforsikringen skal dække op til sølovens ansvarsbegrænsningsbeløb (ca. 27 mio. kr. ved personskade og ca. 13,5 mio. kr. ved tingsskade).
  • Personskade og tab af forsøger omfattes af såkaldt objektivt ansvar. Det vil sikre skadelidte bedst muligt, da erstatning ikke vil være afhængig af, hvorvidt der er noget at bebrejde føreren af fartøjet.
  • Der bliver bedre muligheder for at konfiskere et fartøj blandt andet på baggrund af vanvidssejlads. Dermed bliver konsekvenserne hårdere for dem, der udsætter andre for fare.

Læs hele lovændringen og bekendtgørelsen om ansvarsforsikring mm. på Retsinformations hjemmeside.

 Kontakt

Kontakt

 
  
72 19 60 00