Svovlgrænser står fast - reglerne skal gælde fra 1. januar 2020
26-10-2018 18:00

IMO’s Miljøkomité (MEPC) har samtidigt vedtaget, at skibe ikke må have brændstof med over 0,5 % svovl om bord fra 2020. Det medvirker til bedre håndhævelse og dermed både fair konkurrence mellem rederier og maksimal gevinst for miljøet.

​FN’s søfartsorganisation, IMO, har i dag vedtaget et forbud mod at skibe sejler med brændstof, hvor svovlindholdet er over 0,5 %. De eneste skibe, der kan undtages fra forbuddet, er dem, som har installeret en såkaldt scrubber eller lignende udstyr til at ’rense’ røgen fra skibet. Samtidigt slog man i løbet af ugens komitémøde fast, at ikrafttrædelsen og håndhævelsen af reglerne per 1. januar 2020 ikke står til diskussion.

Direktør i Søfartsstyrelsen, Andreas Nordseth:
”Det er vigtigt, at det igen er slået fast, at reglerne gælder fra 1. januar 2020, og at de skal håndhæves. Et andet vigtigt skridt er, at det bliver forbudt overhovedet at have højsvovlbrændstof om bord, fordi vi på den måde hos myndighederne i hele verden får nemmere ved at håndhæve reglerne effektivt.”

De danske myndigheder har deltaget aktivt i forhandlingerne, fordi det nye forbud er vigtigt for Danmark. Reglerne er endnu et led i, at der kan sættes fart på den grønne omstilling af skibsfarten, samtidig med at der ikke skabes ulige konkurrencevilkår.


Fakta

IMO besluttede i 2008 et forbud mod mere end 0,5 % svovl i skibes udledninger, og bekræftede i 2016, at ikrafttrædelsesdatoen vil være 1. januar 2020. Som led i IMO’s bestræbelser, på at sikre effektiv håndhævelse og implementering af de nye regler, har man de seneste år arbejdet på et forbud mod ikke bare at udlede, men også at sejle med brændstof over den nye grænseværdi, hvilket vurderes at kunne lette myndighedernes arbejde med håndhævelse.Fremskridt i klimaspørgsmålet

Der var flere andre væsentlige emner på programmet i IMO i denne uge. Som opfølgning på klimastrategien fra april, har IMO i dag vedtaget en handlingsplan for arbejdet frem mod 2023. Medlemslandene er bl.a. enige om at åbne for at gennemføre reduktionstiltag på kort sigt samt at påbegynde drøftelser om tiltag på mellemlang- og lang sigt ved kommende møder. Derudover skal der ses på, hvordan der skal udarbejdes konsekvensanalyser af reduktionstiltag.

Paraffin-frie kyster forude

På Fanø og mange andre kystnære steder i verden vil det blive godt modtaget, at IMO, vil forbyde, at skibe renser tanke i åbent vand. Forbuddet gælder tyktflydende, klæbrige stoffer som paraffin, der tidligere har forurenet strande og kyster i blandt andet Danmark. Forbuddet forventes indført fra 2021. I fremtiden skal lastrester, der bl.a. indeholder paraffiner tankrenses i havnene, hvor lastresterne skal afleveres til en landbaseret modtagefacilitet i havnen. På den måde undgås, at klumper af fx paraffin skyller ind på stranden.

Plastikaffald

Sidst men ikke mindst vedtog MEPC en første handlingsplan for at begrænse plastikaffald fra skibsfarten. Der vil blive arbejdet på tværs af FN-systemet for at forhindre plastikaffald i at ende i havene, og skibene er i den forbindelse ikke en af de store syndere, men der skal selvfølgelig være styr på også deres håndtering af plastilk. Planen indeholder 30 konkrete forslag som blandt andet handler om god affaldshåndtering på skibe, modtagefaciliteter i havne, fiskerirelateret affald og tabte containere.

 Kontakt

Kontakt

 
  
72 19 60 00