Synskampagner i udlandet fremmer dansk kvalitetsskibsfart
12-01-2017 09:00

Søfartsstyrelsen udfører hvert år flagstatssyn på skibe i udlandet under dansk flag. I 2017 øges antallet af syn til 60.

Søfartsstyrelsen har op til jul og nytår 2016 udført en to-ugers kampagne i USA for at fremme dansk kvalitetsskibsfart. Kampagnen blev udført i henholdsvis Houston og New York.

Formålet med kampagnen var at fremme kvalitetsskibsfart under dansk flag, herunder skabe gode kontakter til Port State Control-myndighederne i USA og andre aktører, som har en berøringsflade med dansk skibsfart. Kampagnen bestod også af syn af danske skibe, som anløb de to havneområder i perioden.

Ved synene på skibene blev der fokuseret på det arbejde, som klassifikationsselskaberne udfører på vegne af Søfartsstyrelsen (RO-monitorering), arbejdsmiljø, skibenes sikkerhedsniveau og generelle tilstand samt en fremadrettet dialog med besætningerne om at klare sig godt i kommende Port State Control-inspektioner.

Annemette Knagaard, overskibsinspektør i Søfartsstyrelsen:
”Søfartsstyrelsen udfører syn på dansk-flagede skibe i udlandet for at bistå de danske rederier, så de kan forbedre deres kvalitet og få indblik hvad det er andre landes havnestatskontrollører er på udkig efter. Synet foregår i tæt samarbejde med reder og besætning, hvor synet gennemføres igennem en konstruktiv og sikkerhedsfremmende dialog”.

Under dette års kampagne i USA blev skibe fra fire forskellige rederier synet. Derudover besøgte Søfartsstyrelsen klassifikationsselskabet American Bureau of Shipping (ABS), som har hovedkvarter i Houston, samt United States Coast Guard (USCG) i både Houston og New York.

I 2016 har Søfartsstyrelsen udført tilsvarende synskampagner i Singapore, Gøteborg, Algeciras, Rotterdam og i Kina i byerne Yan Sang Shanghai, Ningbo og Shenzhen. Det er blevet til i alt 44 kontrolsyn på danske skibe i udlandet.

 Kontakt

Kontakt

Sikre skibe
Annemette Knagaard, Overskibsinspektør
+45 72 19 63 64