Tættere på miljøregler i polarområder
09-04-2014 12:00

I FN’s søfartsorganisation, IMO, blev man i sidste uge i miljøkomitéen (MEPC) enig om, hvilke skibe de kommende internationale miljøregler ved sejlads i polarområder skal gælde for.

​​​​Miljøreglerne i polarkoden
Et internationalt regelsæt for sejlads i polarområder, kaldet polarkoden, er fortsat øverst på dagsordenen i IMO. I miljøkomitéen var der intensive drøftelser af miljøreglerne i polarkoden. IMO besluttede bl.a., at miljøkapitlet i koden skal gælde for de samme skibe som de enkelte kapitler i MARPOL-konventionen. Det vil sige, at anvendelsesområdet for sikkerheds- og miljøkapitlerne i polarkoden ikke er det samme, idet sikkerhedskapitlet gælder for skibe omfattet af SOLAS-konventionen, hvor anvendelsesområdet er noget smallere.

Målet er stadig at få polarkoden færdig så hurtigt som muligt. Derfor vil der ekstraordinært blive holdt et arbejdsgruppemøde i ugen op til det næste møde i miljøkomitéen i oktober for at rydde de sidste knaster af vejen. Det forventes nu, at polarkoden kan vedtages af miljøkomitéen i foråret 2015. Danmark vil fortsat bidrage aktivt til færdiggørelsen af polarkoden.

Skærpede krav til udledning af NOx
IMO's miljøkomité opnåede også enighed om tidspunktet for, hvornår nye og skærpede krav til skibes udledning af NOx i emissionskontrolområder (NECA'er) skal træde i kraft.

Andre særligt interessante emner på mødet var:
  • Overvågning og rapportering af skibes energieffektivitet
  • Energieffektivitetsdesignindekset
  • Ballastvand
  • Marinebrændstof med 0,5 % svovl
  • Incineratorer
  • Ændringer til MARPOL

 Kontakt

Kontakt

Maritim regulering og jura
Clea Henrichsen, Specialkonsulent
+45 72 19 63 69