Teknologiundersøgelse af mulighederne for landbaseret lodsning udbydes
27-05-2014 13:00

Søfartsstyrelsen udbyder en undersøgelse af mulighederne for landbaseret lodsning i danske farvande.

​​​​I overensstemmelse med de tilsagn, som erhvervs- og vækstministeren har givet i forbindelse med modernisering af lodsloven, udbyder Søfartsstyrelsen en undersøgelse af mulighederne for landbaseret lodsning i danske farvande.

Undersøgelsen skal vurdere, om der via eksisterende og/eller ny teknologi fra land kan foretages rådgivning af navigatører (”landbaseret lodsning”) med en tilsvarende sikkerhed for liv, gods og miljø som ved traditionel lodsning. Undersøgelsen skal endvidere sammenligne omkostningerne ved landbaseret lodsning med ny teknologi med omkostningerne ved traditionel lodsning.

Undersøgelsens formål er at danne grundlag for Erhvervs- og Vækstministeriets videre stillingtagen til, om landbaseret lodsning er en mulighed i danske farvande.

Eventuelle spørgsmål til annonceringen kan rettes skriftligt til projektleder og specialkonsulent Krista Risgaard: krr@dma.dk med kopi til mbx@dma.dk og jtp@dma.dk.

Fristen for at afgive tilbud er den 9. juni 2014 kl. 12.

Du kan her læse en nærmere beskrivelse af opgaven​ og på udbudsportalen www.udbud.dk.


Søfartsstyrelsen har modtaget spørgsmål til dette udbud. Her kan du orientere dig om de stillede spørgsmål og svar​.

 Kontakt

 
 
72 19 60 00