Udbud om analyse af barrierer for autonome skibe
16-05-2017 15:00

Søfartsstyrelsen gennemfører tilbudsindhentning på en analyse omhandlende reguleringsmæssige barrierer for udviklingen af autonome skibe.

Søfartsstyrelsen arbejder for at fremme udviklingen af teknologier til autonome skibe. Men for at kunne gennemføre de nødvendige lov- og regelændringer nationalt og internationalt har Søfartsstyrelsen brug for et vidensgrundlag. Formålet med analysen er at indhente viden gennem en grundig analyse af barrierer for autonome skibe.

Alle med viden om Det Blå Danmark kan byde på opgaven.

Fristen for tilbud er mandag den 29. maj kl. 12.00 til udbud@dma.dk

Eventuelle spørgsmål kan sendes til udbud@dma.dk

 Relateret indhold

 Kontakt

Kontakt

Direktionssekretariatet
Mette Festersen Jensen, PA for direktøren
+45 72 19 61 72